Gå til sidens hovedinnhold

Takk til folkevalgte for at dere lyttet om Marnet-utbyggingen!

«Vi forstår at beslutningen om å sende saken tilbake og be om en reduksjon var vanskelig, og vi setter stor pris på det politiske motet det krevde.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På Marnet i Øyenkilen planla Marnet Marine Park en storstilt utbygging av 80 fritidsboliger, 130 nye båtplasser og mellom 120 og 195 parkeringsplasser. Prosessen har pågått i flere år og planen har tidligere blitt sendt tilbake fra Planutvalget i Fredrikstad kommune. Etter at utbyggerne endret på planen, ble denne vedtatt i januar i år i Planutvalget. To uker senere stemte bystyret for å sende til tilbake for 40 prosent reduksjon i volum. Dette var ingen lett beslutning, men den var riktig!

Igjennom prosessen har det kommet mange høringsinnspill fra lokalbefolkningen og hytteeiere, både når det gjelder trafikkbelastning på stedet, men også bekymringer knyttet til miljø og bærekraft. Etter som det nærmet seg vedtak ble henvendelsene fra lokalbefolkningen og hyttefolk til Fredrikstad kommunes administrasjon og Planutvalgets og Bystyrets medlemmer trappet kraftig opp.

Samtidig kan utbyggingen med det reduserte volumet gjøre at Marnet Marine Park blir et positivt tilskudd til området.

Det ble nok dermed tydeligere for politikere i Fredrikstad hva som sto på spill: trafikksikkerhet og press på trange veier for et lite lokalsamfunn, sårbare økosystemer til lands og til vanns, og nedbygging av strandsonen. Mangelen på konsekvensvurdering opplevdes påfallende. Det var også juridiske spørsmål som syntes ubesvarte.

Likevel ble det en for vanskelig beslutning å endre vedtaket i Planutvalget. Det gikk spesielt på forutsigbarhet for investorer. Var det mulig å snu på dette tidspunktet i prosessen, og var det ikke skapt forventinger om at utbyggingsplanen nå var i orden? Men Bystyret valgte å debattere alle aspekter ved saken og kom til et vedtak som gjenspeilte det.

Vi forstår at beslutningen om å sende saken tilbake og be om en reduksjon var vanskelig, og vi setter stor pris på det politiske motet det krevde. Spesielt Høyre utviste dette motet, med god støtte av MDG, SV, Sp, V, KrF, Bymiljølista, Rødt og Pensjonistpartiet, og ikke minst Henning Aall. Mange i Ap og Frp kjente nok også tyngden av argumentene, men de falt ned på at forutsigbarhet for utbyggerne ble viktigst.

Partiene som stemte for redusert utbygging sender et viktig signal om at bærekraft og biologisk mangfold ER viktig i Fredrikstad. Private initiativer er bra, men innenfor rammene av hva vår natur og våre lokalsamfunn tåler. Vi mener at dette vil bli stående som et eksempel på en klok og fremtidsrettet beslutning.

Samtidig kan utbyggingen med det reduserte volumet gjøre at Marnet Marine Park blir et positivt tilskudd til området. Som flere bystyrerepresentanter nevnte, er det best om slike utbygginger skjer i god dialog med fastboende og hytteeiere med lang lokal tilknytning. Vi ser frem til slik god dialog fremover slik at utbyggingen – som fortsatt er i et betydelig omfang – blir til beste for folk, natur og samfunnet som helhet.

Kommentarer til denne saken