Gå til sidens hovedinnhold

Takk til Bjørn Skauen for at han har satt fokus på en viktig verdidebatt

Artikkelen er over 1 år gammel

Bønnegruppa «Fredrikstad for Kristus»: – I skoler og barnehaver var det tidligere naturlig at våre kristne verdier og høytider var en del av verdigrunnlaget. Nå foregår det en kamp for å fjerne mange av disse verdiene i skoler og barnehaver.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er en bønnegruppe på grasrotplan med representanter fra de fleste kirker og menigheter i byen vår. Vi samles en gang i måneden for å be for byens skoler og utdannings-institusjoner, den politiske ledelse og administrasjon, kirker og menigheter, politiet og rettsvesen, barnevernet, helsevesenet og NAV, og flere andre emner.

Som kristne tror vi at Gud elsker alle, at alle mennesker er like mye verd og har samme menneskeverd, og at vi skal respektere hverandre. Vi tror at vi alle kommer til kort og derfor trenger både Guds og menneskers tilgivelse.

Vi tror at mye av utviklingen i samfunnet vårt ikke er til det gode, og at vi har mistet verdier og sannheter som vi ikke burde miste.

I skoler og barnehaver var det tidligere naturlig at våre kristne verdier og høytider var en del av verdigrunnlaget.
Det er det kristne verdigrunnlaget som har vært med på å forme og prege vårt samfunn gjennom århundrer, ikke minst i perioden etter Østfolds kanskje mest betydningsfulle person, Hans Nielsen Hauge.

Nå foregår det en kamp for å fjerne mange av disse verdiene i skoler og barnehaver. Det fremmes krav om at julegudstjenester ikke blir arrangert, og ingen undervisning som kan minne om forkynnelse, må forekomme.

Da virker det merkelig og sterkt urovekkende at private interessegrupper som fronter en radikal og kontroversiell kjønnsideologi, får fri tilgang til å forkynne sitt radikale budskap om grenseløs seksualitet og kjønn i de samme barnehagene og skolene. Som regel skjer dette på en ensrettet måte, uten at tradisjonelle etiske synspunkter slipper til, og uten at foreldrene blir informert.

Flere og flere foreldre erfarer at mye av det som i dag undervises om kjønn og seksualitet, familie og barn, er normoppløsende og kjønnsforvirrende. At stat, fylke og kommune betaler radikale interesseorganisasjoner for å påvirke barn og unge i kjønn og seksualitet, tror vi kan føre til stor skade for grunnleggende verdier som vi ikke bør miste.

Denne verdidebatten har blitt vanskelig for politikere og skoleledere, blant annet fordi ensrettingen er blitt så stor, og fordi media og aktivister ofte framstiller meningsmotstandere som forstokkede og intolerante, ja, til og med som ondskapsfulle.

Vi håper og ber om at Fredrikstad skal være en trygg og god by å vokse opp i for både barn, unge og voksne, og en by der meningsmotstandere viser hverandre gjensidig respekt. Vi ønsker Guds velsignelse over byen vår og over alle dens innbyggere.

Kommentarer til denne saken