Flertallspartiene har nettopp lagt frem budsjettet for neste år. Det har vært krevende å finne penger til alt vi ønsker å gjennomføre, og særlig krevende fordi vi står midt i en pandemi. Men krevende har det også vært, og er fortsatt, for de ansatte i barnehagene og skolene; lærere, rektorer, assistenter, pedagoger, miljøarbeidere, fagarbeidere, inspektører og ikke minst renholdere.

De som fortsatt står i jobbene sine og som må passe på at smittevernregler overholdes, at pulter og benker blir vasket, at små hender blir spritet ned, samtidig som man forsøker å opprettholde en alminnelig hverdag for barna. Vi vet at det ikke er lett. Og vi er oppriktig takknemlige for den jobben som gjøres der ute i kommunens barnehager og skoler.

I de rødgrønnes budsjett har vi lagt inn flere styrkinger til oppvekstseksjonen fordi vårt fokus er aller mest rettet mot barna. Som samarbeidsparti Bymiljølista sitt slagord sier: Det som er bra for barn og unge, det er bra for alle.

Oppvekstutvalget skal i desember behandle et budsjett som er styrket med 32 millioner kroner, dersom forslaget fra formannskapet vedtas i bystyret. Det går selvsagt midler til å dekke opp merforbruk i driften, men i foreliggende forslag fra samarbeidspartiene anmodes oppvekstutvalget å gjøre følgende prioriteringer:

■ 10 millioner kroner koronamidler øremerkes tiltak utover vanlig drift

■ Opprettholde årsverk i skolen: 10,2 millioner kroner

■ Vikarpott til barnehage: 1,5 millioner kroner

■ Skolehager: 0,3 millioner kroner

■ Fortsatt drift av Torsnes barnehage: 0,3 millioner kroner

■ Barnevernet: Styrkes med 5 millioner kroner

■ Tidlig innsats: 4 millioner kroner

■ Voksenopplæring: 0,2 millioner kroner

■ Videreføring av Svøm Fredrikstad: 1 million kroner

■ Ny-Vigra-tilbudet avvikles ikke

Vi ønsker også å videreføre ekstra styrkinger til skoler i de levekårsutsatte delene av kommunen. Dette vil vi se på inn mot utvalgets møte i desember.

Vi er nok mange som ser fram til at vi kan legge pandemien bak oss. I mellomtiden kan vi fortsette å takke dere alle for innsatsen dere gjør for barna i kommunen vår hver dag.

Tusen, tusen takk!