Gå til sidens hovedinnhold

Takk til alle ansatte i skole/SFO og barnehage

«Vi er nok mange som ser fram til at vi kan legge pandemien bak oss. I mellomtiden kan vi fortsette å takke dere alle for innsatsen dere gjør for barna i kommunen vår hver dag.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flertallspartiene har nettopp lagt frem budsjettet for neste år. Det har vært krevende å finne penger til alt vi ønsker å gjennomføre, og særlig krevende fordi vi står midt i en pandemi. Men krevende har det også vært, og er fortsatt, for de ansatte i barnehagene og skolene; lærere, rektorer, assistenter, pedagoger, miljøarbeidere, fagarbeidere, inspektører og ikke minst renholdere.

De som fortsatt står i jobbene sine og som må passe på at smittevernregler overholdes, at pulter og benker blir vasket, at små hender blir spritet ned, samtidig som man forsøker å opprettholde en alminnelig hverdag for barna. Vi vet at det ikke er lett. Og vi er oppriktig takknemlige for den jobben som gjøres der ute i kommunens barnehager og skoler.

I de rødgrønnes budsjett har vi lagt inn flere styrkinger til oppvekstseksjonen fordi vårt fokus er aller mest rettet mot barna. Som samarbeidsparti Bymiljølista sitt slagord sier: Det som er bra for barn og unge, det er bra for alle.

Oppvekstutvalget skal i desember behandle et budsjett som er styrket med 32 millioner kroner, dersom forslaget fra formannskapet vedtas i bystyret. Det går selvsagt midler til å dekke opp merforbruk i driften, men i foreliggende forslag fra samarbeidspartiene anmodes oppvekstutvalget å gjøre følgende prioriteringer:

■ 10 millioner kroner koronamidler øremerkes tiltak utover vanlig drift

■ Opprettholde årsverk i skolen: 10,2 millioner kroner

■ Vikarpott til barnehage: 1,5 millioner kroner

■ Skolehager: 0,3 millioner kroner

■ Fortsatt drift av Torsnes barnehage: 0,3 millioner kroner

■ Barnevernet: Styrkes med 5 millioner kroner

■ Tidlig innsats: 4 millioner kroner

■ Voksenopplæring: 0,2 millioner kroner

■ Videreføring av Svøm Fredrikstad: 1 million kroner

■ Ny-Vigra-tilbudet avvikles ikke

Vi ønsker også å videreføre ekstra styrkinger til skoler i de levekårsutsatte delene av kommunen. Dette vil vi se på inn mot utvalgets møte i desember.

Vi er nok mange som ser fram til at vi kan legge pandemien bak oss. I mellomtiden kan vi fortsette å takke dere alle for innsatsen dere gjør for barna i kommunen vår hver dag.

Tusen, tusen takk!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.