Hver 8. mai markerer vi frigjørings- og veterandagen. I år er det 76 år siden Norge igjen var et fritt land etter fem års okkupasjon. Okkupert av en fremmed makt med en ideologi som brøt markant med de demokratiske og humanistiske verdiene vår nasjon er tuftet på.

8. mai er en merkedag for å hedre alle veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.

I år markerer vi at det er 30 år siden den andre Golfkrigen og Operation Desert Storm, hvor Norge deltok med kystvaktskipet K/V Andenes og et feltsykehus. Vi markerer også at det er 20 år siden operasjonen i Afghanistan ble innledet. Siden den gang har 10.000 norske soldater deltatt i operasjoner i Afghanistan. Ti norske soldater har mistet livet i Afghanistan.

I 2020 satte koronapandemien strenge grenser for markeringen av frigjørings- og veterandagen. Slik er det dessverre også i år. Vi kan ikke markere dagen slik vi ønsker. Da er det enda viktigere å nå ut med budskapet om at vi er takknemlige for alt våre veteraner betyr for oss som et fritt folk.

Ved stadig å fortelle historiene om veteranene, både fra krigen på norsk territorium og i internasjonale operasjoner, holder vi minnet om deres innsats levende. I tillegg minner vi oss selv på hvilke verdier de kjempet for: frihet, demokrati, menneskerettigheter, rettsstatens prinsipper, ytrings- og trosfrihet.

Norge sto ikke alene i kampen mot nazismen. Det var det allierte samarbeidet som førte oss til seier. Dette samarbeidet markerte begynnelsen på det solidariske samarbeidet i NATO som fortsatt er en av bærebjelkene i vår forsvars- og sikkerhetspolitikk.

En viktig lærdom fra andre verdenskrig er at kampen for sikkerhet og norske interesser ikke bare kan føres i Norge. Det er ingen lett beslutning å sende norske soldater ut i konfliktområder. Samtidig er det en viktig del av Norges internasjonale medansvar for fred og sikkerhet å gjøre nettopp det. Gjennom sin innsats bidrar de til økt sikkerhet og stabilitet i en rekke land over hele verden. Vi er stolte over innsatsen våre soldater gjør.

Disse soldatene tjenestegjør på vegne av oss som nasjon. Deres innsats for å skape trygghet ute gjør at vi kan være tryggere her hjemme. Det er derfor vårt ansvar og vår plikt å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener, også etter at de har kommet hjem.

Ikke alle helter og veteraner fikk ta del i fredsrusen og gleden 8. mai 1945. Særlig ble krigsseilerne en glemt gruppe. Da de endelig kom hjem, var festen over og deres opplevelser og heltemot ble knapt registrert da landet skulle bygges. Nå vet vi heldigvis bedre. Nå vet vi at Norges største bidrag i de alliertes kamp mot aksemaktene nettopp var den norske handelsflåten. Denne anerkjennelsen kom sent. For mange kom den for sent.

Nå vet vi at også andre gruppers innsats og heltemot under andre verdenskrig ble glemt i årene etter krigen. Eksempler på dette er hvordan kvinnenes og kommunistenes innsats lenge ble underkjent.

Den største gruppen nordmenn som omkom under krigen var sivile i handelsflåten.

Men den største gruppen som døde på norsk jord, var tvangsarbeidere og krigsfanger fra Sovjetunionen og Jugoslavia.

Disse vil alltid være en del av vår historie om krigen i Norge.

Veteranene særlig fra de første FN-operasjonene opplevde at et samfunn i dyp fred manglet kunnskap og redskap for å kunne takle virkninger av opplevelser fra konfliktområder. Det er bred politisk enighet om at dagens veteraner ikke skal oppleve det samme som sine forgjengere. Erstatningsordninger til dem som kommer skadet hjem er innført. Forsvaret tar et helhetlig ansvar for alle som skal ut i internasjonale operasjoner før, under og etter tjeneste. Det gjøres forskning på veteraner og deres familier slik at disse kan følges opp bedre. Vi må likevel erkjenne at vi fortsatt kan bli bedre på å ivareta våre veteraner, og det jobber vi med hver dag.

Vi ønsker at årets 8. mai-feiring igjen skal minne oss om hva vi har vunnet og hvem vi kan takke for denne seieren. En seier for frihet. En seier for demokratiet og alle de rettighetene vi i dag tar for gitt, men som lett kan tas fra oss hvis vi ikke igjen er villige til å kjempe for å beholde dem. Slik de som er ute i internasjonale operasjoner gjør hver dag. Til alle våre veteraner, tusen takk for innsatsen.

På vegne av den norske regjeringen og det norske folk ønsker vi alle en verdig og fin markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021.

Les også

En dag for glede, takknemlighet og ettertanke