De av oss som hører dårlig får ikke deltatt i samfunnet på lik linje med andre. Det skyldes ikke hørselstapet i seg selv, men at samfunnet ikke er rigget sånn at alle kan delta. Eksemplene er mange.

Uten teleslynge på kulturhuset har man ikke mulighet til å få med seg hva som blir sagt i teaterforestillingen som settes opp. Lav lyd på høyttaleranlegget på bussen og manglende informasjon på skjermene gjør at man ikke får med seg beskjeder som blir gitt. Manglende teksting av videoer og på TV gjør at man ikke får tilgang på den samme informasjonen som andre.

Prinsippet om universell utforming er lik tilgang for alle til alle produkter, tjenester og samfunnsarenaer. Det gjelder alt fra kulturtilbud til kollektivtransport og medier. Samfunnet er i dag ikke universelt utformet. En konsekvens av dette er utenforskap og diskriminering.

Hørselshemmede har behov for et universelt utformet lydmiljø, men også tilrettelegging og hjelpemidler for å være aktive samfunnsborgere. Dette gjelder i utdanning, arbeidsliv, transportsektoren, fritidsaktiviteter, politiske sammenkomster, kulturopplevelser og andre sosiale sammenkomster. De av oss med hørselsutfordringer skal ikke måtte snu i døra når man skal på et kulturelt arrangement fordi teleslynge ikke finnes, ikke er tilgjengelig eller ikke er skrudd på.

Behovet for et universelt utformet samfunn er nødvendig og avgjørende gjennom hele livsløpet, og innebærer tiltak som er nødvendig for noen, men nyttig for alle. For at Østfolds kommuner og Østfold fylke skal være et godt sted å bo for alle med hørselsutfordringer trengs det et løft for den universelle utformingen.

Arrangement i regi av kommunen må tekstes eller skrivetolkes slik at også hørselshemmede blir en del av lokaldemokratiet.

  • På buss, ferge og tog må reiseinformasjon og systemer for nødvarsling og evakuering også være tilgjengelig skriftlig via skjerm, i tillegg til over høyttaler.
  • Barnehager og skoler må være universelt utformet og ha nødvendig kunnskap og kompetanse i å undervise og ivareta barn med funksjonsnedsettelser slik at alle får den skolegangen de har rett på.
  • Og offentlige bygg som rådhus, kulturhus, kinoer, teater og idrettshaller må ha gode lydforhold og lyd- og taleoverføringsutstyr som teleslynge for å sikre god hørbarhet for alle.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Østfold utfordrer alle partiene som nå er valgt til å ta universell utforming på alvor og bidra til inkludering av alle. På den måten skaper vi et hørselsvennlig og barrierefritt lokalsamfunn.