Gå til sidens hovedinnhold

Ta tjenestene tilbake, Fredrikstad kommune!

Artikkelen er over 1 år gammel

– Selvgjort er velgjort - veien til gode kommunale tjenester er å drive dem selv! skriver tillitsvalgt Ole Martin Kolberg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Når offentlige virksomheter som kommuner eller staten bruker penger på velferdstjenester vil vi at pengene skal gå til gode tjenester for de som trenger det. Vi vil ikke at noen skal tjene seg rike på fellesskapets midler, altså våre skattekroner. Vi vil også at de som jobber i de kommersielle tjenestene og som hver dag gjør en god jobb, også skal ha de beste arbeids- og lønnsvilkår.

Mange velferdsfirma som tilbyr å drive velferdstjenester for kommunene er store, multinasjonale selskaper som drives fra skatteparadis. Det kan være vanskelig å få informasjon om hva pengene fra kommunen da brukes på. Når multinasjonale selskaper vil drive velferdstjenester er det fordi det gir gode muligheter for profitt. FO vil ikke at de som bruker velferdstjenestene våre blir en vare i et kommersielt marked.

FO mener kommunene skal drive tjenestene selv fordi det tar tid og ressurser å sikre gode anbudskonkurranser. Det kreves spesifikk kompetanse, og den er det mange kommuner som ikke har. Det betyr at de ikke klarer å få inn tilbud som dekker de behovene som kommunene faktisk har, og man må kjøpe flere tjenester. Dette er ikke lønnsomt.

I den rystende saken vi har kunnet lese om de siste dagene i Fredrikstad Blad, om Jostein Bergstrøm og hans tjenestetilbud fra Heimta Fokus, er FO av den oppfatning av at Jostein ville fått et bedre tilbud om Fredrikstad kommune hadde drevet disse tjenestene selv. Fredrikstad kommune har mange dyktige vernepleiere som har kompetanse til å se Jostein sine behov, og gi ham et godt og forsvarlig tjenestetilbud.

Flere norske kommuner har etter forsøk med konkurranseutsetting, anbud og konsulentbruk, tatt tjenestene tilbake i kommunal regi og driver dem nå med egne ansatte.

En forutsetning for gode tjenester er trygge ansatte og stabile fagmiljøer. Mange kommuner har funnet ut at de gir sine innbyggere både bedre tjenester, og tjenester som koster mindre, når de driver velferdstjenestene selv. Når kommunene driver egne velferdstjenester får den ansatte med kompetanse som kan drive fagutvikling av egen tjeneste. Da kan de selv planlegge, styrke og styre kvalitet i tjenestene. Når velferdstjenestene gjøre om til et marked mister vi denne demokratiske styringen.

Flere norske kommuner har etter forsøk med konkurranseutsetting, anbud og konsulentbruk, tatt tjenestene tilbake i kommunal regi og driver dem nå med egne ansatte. Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø er eksempler på store kommuner hvor dette foregår. Det handler om drift av barnehager, helse- og omsorgstjenester, barnevern og andre kommunale tjenester. For eksempel vil alle sykehjem i Oslo kommune, forutsatt et fortsatt rødgrønt styre, drives av offentlige eller ideelle organisasjoner fra 2021.

Vi har en regjering som ivrer for konkurranseutsetting, men det er ikke noe kommunene må å gjøre. FO vil minne om at det er det politiske flertallet i kommunen som avgjør kommunens politikk på dette området. Din stemme i kommunevalget er med på å avgjøre om velferdstjenestene våre skal settes bort til kommersielle firmaer som ønsker å tjene penger, eller om de skal drives i kommunal egenregi med fordelene det gir.

Din stemme i kommunevalget er med på å avgjøre om velferdstjenestene våre skal settes bort til kommersielle firmaer med hovedformål å tjene penger, eller om de skal drives i kommunal egenregi med fordelene det gir. Vi er opptatt av at de flinke fagfolkene som i dag jobber i disse tjenestene får de beste lønns- og arbeidsvilkår.

FO oppfordrer alle til å bruke sin stemme til partier som vil bekjempe bruk av kommersielle aktører i velferden.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.