Etter flere år med enorm vekst, stoppet grensehandelen opp i mars 2020. Om noen få uker kan grensene igjen bli åpne for handlelystne nordmenn. For tusenvis av ansatte innen handel og matproduksjon er det viktig at politikerne nå tar grep slik at arbeidsplassene ikke forsvinner over grensen.

Ifølge en ny rapport utarbeidet på vegne av Svensk Handel (HUI Research), utgjorde grensehandelen i det svenske grensefylket Västra Götaland, hele 9,4 milliarder svenske kroner i 2019. Dette var en vekst på 700 millioner kroner siden 2017. En analyse utført av Menon Economics, viser at det er de avgiftsbelagte varene som sigaretter, snus, alkohol og brus, som først og fremst har lokket nordmenn over grensen.

Når man først har kjørt over til Norbysenteret eller Systembolaget i Strømstad, benytter mange også anledningen til å handle klær eller sportsutstyr, gå til frisøren eller ta service på bilen. Dette før man spiser middag, fyller drivstoff og kjører hjem. Den norske grensehandelen gir derfor store ringvirkninger for svensk næringsliv og rapporten til Svensk Handel anslår at grensehandelen skapte hele 2000 arbeidsplasser i Västra Götaland.

Da grensene ble stengt, strømmet kundene til sine lokale nærbutikker fremfor å kjøre over grensen. Dagligvarebutikker i kommuner som Halden, Sarpsborg og Fredrikstad opplevde alle en vekst på over 40 prosent, sammenliknet med året før. Denne utviklingen så vi også i resten av landet. Desto nærmere grensen man kom, desto mer økte handelen i de lokale butikkene.

Økt salg fikk igjen betydning for arbeidsplasser innen handel og produksjon. Et eksempel på dette var Fredrikstad som i 4. kvartal 2020, hadde nesten 25 prosent flere ansatte i dagligvarehandelen enn året før. For Halden var det hele 32 prosent flere ansatte.

Fravær av grensehandel fikk også stor betydning for Vinmonopolet. I 2020 økte Vinmonopolets salg betydelig og Østfold toppet salgslistene. Hele fem av seks kommuner med en salgsøkning på over 100 prosent lå i Østfold. Selv om det var en stor vekst i polsalget, viser tall fra koronabarometeret at befolkningen ikke drakk mer totalt sett. Forskjellen er bare at vin og brennevin ble kjøpt på Vinmonopolet fremfor på Systembolaget i Strømstad.

Når nordmenn handlet i sin lokale butikk fremfor kjøpesentre over grensen, fikk det også stor betydning for norsk næringsmiddelindustri og landbruk. Samtidig som norsk industri samlet sett opplevde et fall i 2020, kunne næringsmiddelindustrien øke sin produksjon. En undersøkelse blant NNN sine tillitsvalgte viste at fravær av grensehandel sikret jobber og skapte optimisme i næringsmiddelindustrien. Dette er spesielt viktig i Østfold hvor vi har en omfattende produksjon av mat og drikkevarer.

Da grensehandelen stoppet opp, økte også inntektene til den norske staten. Ifølge rapporten fra Svensk Handel, bidro den norske grensehandelen i Västra Götaland med hele 2,3 milliarder skattekroner til den svenske statskassen. Dette er inntekter som kunne kommet Norge til gode. Da grensehandelen i fjor forsvant, førte dette til at inntektene til den norske staten økte med over sju milliarder kroner. Dette kom i form av avgifter og moms på økt salg av tobakk, alkohol og brus.

Når vi nå vet fasiten på hva vi kan få til uten grensehandel, er det avgjørende at vi harmoniserer grensehandelsavgiftene mellom Norge og Sverige. Frp og regjeringspartiene begynte arbeidet i høstens statsbudsjett og det er viktig at disse avgiftsreduksjonene nå blir fulgt opp i Revidert nasjonalbudsjett. Vi er fornøyd med at de ble enige om å fjerne den særnorske avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Har vi like konkurransevilkår, står ansatte innenfor produksjon og handel i Østfold godt rustet til å møte åpne grenser med optimisme og det store smilet det fortjener.