Debatten går høyt om Vikens fremtid, skal fylket oppløses eller bestå. Når de ivrigste motstanderne skal forklare hvorfor de mener at oppløsning er viktig, er hovedargumentet at Viken er for stort og uoversiktlig. For oss i Viken Høyres fylkestingsgruppe er dette et underlig utgangspunkt. Det viktigste er å utvikle gode tilbud til innbyggerne og da må man tørre å utvikle de mulighetene fylket byr på. Siden fylkestinget skal vedta nytt budsjett for Viken til neste uke er det på tide å gjøre vårt beste for en litt bedre hverdag for folk flest. Det er på tide å slutte å kjøre med håndbrekket på.

Høyres budsjettforslag tar derfor fatt på noen av de store utfordringene. En av dem er behovet for å etablere ett kollektivselskap i Viken, noe partiene har stått i kø for å fortelle at de er for, men som Senterpartiets fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, ikke har klart å levere. Nå må vi komme videre slik at folk kan reise sømløst i hele Viken på månedskort, og Høyre setter derfor av over 100 millioner for å få det til.

En annen utfordring er Oslofjorden hvor livet i fjorden dør. Det må tas et krafttak med avrenning fra landbruket, kloakk i fjorden, søppel og stillehavsøsters. Viken fylkeskommune er i en unik posisjon på begge sider av fjorden og kan koordinere innsatsen for å redde fjorden, enten det er gjennom landbrukspolitikken, stimulere til ny teknologi som kan redusere eller stanse utslipp eller støtte frivillige som plukker søppel og fremmede arter. Vi vil derfor bruker 127 millioner over fire år for et kraft-tak for Oslofjorden. Vi kan hvis vi vil.

Gode lærere er elevenes beste hjelp for å komme seg godt gjennom skolen. De kommer ikke av seg selv, men fordi vi setter av midler og jobber systematisk for å styrke kompetansen deres og gir både lærere og skoleledere verktøyene de trenger. Viken har Norges største fagmiljø på videregående opplæring og den kompetansen må utvikles for å gi elevene en bedre skole. Høyre foreslår 82 millioner i året til dette.

Fylket vårt har et rikt kulturliv og fylkeskommunen kan legge skulderen til og gi rom for utvikling både for frivilligheten og kultursektoren, slik at vi der vi bor får flere opplevelser og flere muligheter til å være en del av et fellesskap. Høyre vil derfor å etablere en festival som skjer på flere steder i Viken samtidig, hvor teater, dans og opera samarbeider med lokale visningssteder for visuell kunst om å sette opp forestillinger sammen med frivilligheten. Forestillingene vises flere steder i fylket og er en god måte å ta hele fylket i bruk på.

Viken gir muligheter for at innbyggerne skal få et bedre tilbud på viktige områder, men det krever vilje til å bruke den store kraften som Viken fylkeskommune faktisk er. Dersom man er mer opptatt av å oppløse enn å utvikle, blir resultatet deretter. Med vårt alternative budsjett viser Høyre det er mulig å få til mye når den politiske viljen til å skape er til stede.