Gå til sidens hovedinnhold

Synd om miljøbedriften Batteriretur må forlate Fredrikstad

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi som selskap klarer oss uansett, men det blir synd å eventuelt måtte forlate Fredrikstad, Norges hovedstad for sirkulærøkonomi, for å utvikle oss som selskap og utvikle bedre løsninger for miljøet, skriver Batterireturs daglige leder.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I forbindelse med diskusjonen om ny tomt på Øra for Batteriretur vil jeg gjerne påpeke noen forhold:

Batteriretur® samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge: blybatterier, alkaliske småbatterier og store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip. Gjennom 25 år har Batteriretur utviklet sikre, innovative og effektive løsninger for innsamling av batterier. Alt til det beste for miljøet.

Et eksempel på dette er den nye sorteringsmaskinen i Fredrikstad, som er en helautomatisert sorteringsmaskin med kunstig intelligens for sortering av småbatterier. Et annet eksempel er Batterireturs utvikling av verdensledende løsninger for sikker håndtering, demontering, gjenbruk og gjenvinning av batterier fra elektriske kjøretøy og ferger.

På Øra ønsker Batteriretur å bygge verdens første demonterings- og gjenvinningsfabrikk for batterier fra elektriske kjøretøy, både biler og ferger. Innsamlingen vil omfatte hele Norge, men også Skandinavia for øvrig.

Batteriene vil komme til Øra og bli demontert. Energien i batteriene som demonteres gjenbrukes i prosessen og fraksjoner som kobber, stål og plast gjenvinnes lokalt. Modulene fra batteriene fraktes videre inn i maskiner – og ut av dette kommer ytterligere fraksjoner med kobber, aluminium, stål og til slutt såkalt black mass. Denne massen inneholder litium, kobolt, nikkel og mangan. Viktige råvarer for ny produksjon av nye batterier.

Dette fraktes med båt fra Borg Havn for videre prosessering til Nord-Sverige, hvor råvarene blir brukt på nytt i produksjon av nye battericeller. På denne måten sikrer vi en god og effektiv gjenvinning av batterier som brukes i transportsektoren. Igjen: Alt til det beste for miljøet.

Vi ønsker at dette skal skje i Norge og ikke utlandet. Og aller helst vil vi at dette skal skje på Øra her i Fredrikstad som flere og flere kaller Norges hovedstad for sirkulærøkonomi.

Bak planene står tre parter: Batteriretur samt to store globale internasjonale aktører. En av dem satser tungt på investeringer for å posisjonere seg innen batteriindustrien, blant annet fordi selskapet er ledende innen produksjon av andre materialer som brukes i batteriproduksjon. Alle de tre partene er opptatt av forskning og utvikling og vil sammen kunne bringe gjenvinning av batterier nye skritt videre. Igjen: Alt til det beste for miljøet.

Batteriretur samarbeider med 90 prosent av alle bilprodusenter. Årsaken til det er at vi har klart å gjøre dette på en sikker og god måte, kostnadseffektivt og med høy materialgjenvinning.

En liten bemerkning. Ved å gjøre denne prosessen på Øra kan man ta bort tusenvis av containere fra båttrafikken – i løpet av et år. Dette tilsvarer opp mot to mill. kilo CO2. Igjen: Alt til det beste for miljøet.

Batterier inneholder råvarer som er viktige å få brukt på nytt i nye batterier, samtidig som vi unngår å ta ut de mest jomfruelige råvarene på kloden. Dette er råvarer som det kan bli mangel på globalt og en høyteknologisk gjenvinning er derfor kritisk å få på plass. Husk dette er en global utfordring og ved å prosessere dette lokalt sørger vi for mindre belastning på kloden globalt. Igjen: Alt til det beste for miljøet.

Det ligger en betydelig miljøfordel i å sikre at en så stor del av batteriene kan brukes på nytt. Vi har som nevnt i mer enn 25 år tatt et betydelig ansvar for å gjenvinne tradisjonelle batterier. Dette har vært et viktig bidrag til å sikre gjenvinning på en trygg og forsvarlig måte. Samfunnsgevinsten er betydelig.

Vi har lenge drevet utviklingsarbeid for å kunne sikre gode prosesser for batterier fra elektriske kjøretøy. I denne fabrikken på Øra kan vi ta dette utviklingsarbeidet over i en produksjonsfase.

Batteriretur har drevet forskning og utviklingsarbeid fra dag en. Nå kjører vi blant annet prosjekt Energipakke Borg Havn, sammen med andre faglige miljøer, hvor vi tester ut om solcellepaneler, bergvarme og solfangere kan dekke vår energibruk, her bruker vi energibanker laget av brukte elbilbatterier for optimalisering. Først i sitt slag i verden og dette står på Øra i Fredrikstad! Vi har kontinuerlig fem-seks FOU-prosjekter til vurdering. Forskning vil alltid være viktig og vi er innstilt på å ta vår del av dette ansvaret med å dele våre erfaringer i samarbeid med andre.

Øra har en effektiv og moderne havn. Kort vei til havn og båt er viktig for industrien. Kort vei betyr også mindre forurensning. Kort vei til havna er et viktig miljøtiltak.

På Øra er sirkulærøkonomi gjennomgående. Her er det mange gjenvinningsbedrifter som er etablert og alle er avhengig av hverandre. Faktum er at vi på Øra har Norges største klynge innen sirkulærøkonomi. Batteriretur er en del av denne klyngen og det håper vi at vi kan være også i fremtiden. Hovedkonklusjonen er klar: Fredrikstad-klyngen spiller en betydelig nasjonal rolle innen sirkulærøkonomi.

Vi kan registrere en stor og internasjonal interesse for Batterireturs virksomhet. Selskapet får spørsmål fra hele verden, både selskaper og politikere kommer hit for å se hvordan vi håndterer batterier fra elektriske kjøretøy. Vi har også mange utenlandske interessenter som vil bli med i selskapet. Men vi ønsker at selskapet skal være eid i hovedsak av norske interesser. Vi vektlegger også det gode samarbeidet med bilindustrien. Batteriretur samarbeider med 90 prosent av alle bilprodusenter. Årsaken til det er at vi har klart å gjøre dette på en sikker og god måte, kostnadseffektivt og med høy materialgjenvinning. Så spiller det nok også en rolle at Batteriretur har vist gjennom 25 år at selskapet setter sikkerhet og kvalitet fremst.

En ny fabrikk for gjenvinning på Øra er også god miljøpolitikk. Sikker gjenvinning av batterier er god miljøpolitikk. Batterireturs nye fabrikk på Øra er utvilsomt god miljøpolitikk sett i den store sammenheng. Vi har tomtealternativer både andre steder i landet og i utlandet, men vi ønsker å utvikle oss videre på Øra. Dessverre er det kun tomten i Kortbølgen som passer for oss. Vi håper vi kan unngå det andre Fredrikstad-bedrifter presses til, nemlig å etablere oss for eksempel i Polen eller andre steder.

For Fredrikstad betyr i så fall det:

En solid miljøbedrift tvinges til å flytte ut av byen.
■ Det innovative miljøet på Øra svekkes.
■ Øra-klyngen innen sirkulærøkonomi blir redusert.
■ Høyere utdanningsinstitusjoner går glipp av samarbeidsmuligheter.
■ Fredrikstad mister en mulighet til utvikling av flere arbeidsplasser.

Jeg tar ikke her stilling til det ene miljøtiltaket kontra det andre. Men jeg vet at Batteriretur er en bedrift som bidrar til å ta vare på miljøet i vid sammenheng og det er globalt vi sammen løser miljøkrisen. Det er også verdt å nevne at Batteriretur er et nonprofit selskap. Vårt oppdrag er ikke profitt men nettopp å sørge for miljøvennlig innsamling og gjenvinning av alle kategorier batterier, til miljøets beste.

Avslutningsvis vil jeg si at vi er utrolig opptatt av lokalt fotavtrykk. Det være seg gjennom kjøp av tjenester til bedriften eller at vi støtter opp under lokale idrettslag og foreninger. Vi er del av Fredrikstad og vårt ønske er å være her i mange generasjoner fremover.

Vi som selskap klarer oss uansett, men det blir synd å eventuelt måtte forlate Fredrikstad, Norges hovedstad for sirkulærøkonomi, for å utvikle oss som selskap og ikke minst utvikle bedre løsninger for miljøet.

Dette er saken

Striden gjelder bruken av et 35–40 mål stort område på Øra, som eies av Fredrikstad kommune.

Området er i dagens arealplan et LNF-område (altså et Landbruks-, frilufts- og naturområde).

Fredrikstad bystyre vil tilby deler av tomten til Batteriretur, som vil bygge fabrikk for demontering av batterier fra elbiler. Det blir også plass til Frevars nye renseanlegg, som planlegger sitt nybygg her.

Både Viken fylkeskommune og fylkesmannen i Oslo og Viken har levert en innsigelse (en protest) mot å bygge på dette våtmarksområdet og peker på de store naturverdiene.

Fredrikstad kommune har kommet med et forslag til avbøtende tiltak, som skal øke naturverdiene i nærliggende områder.

Fylkesmannen i Oslo og Viken mener disse tiltakene er langt fra omfattende nok for å si ja til bygging.

Fylkesmannen ber kommunen se etter industritomter andre steder.

Kommentarer til denne saken