MDG vil at staten skal hjelpe byer og tettsteder med å legge til rette for bærekraftig transport. Fossil transport står for over 30 prosent av klimagassutslippene i Norge. Derfor må det bli enkelt og billig for folk å ta bussen, sykle på trygge og effektive sykkelveier, og gå eller sykle til jobb og skole.

Det koster naturligvis å bygge bussfelt, sykkelveier, fortau, som gjør oss mindre avhengig av å kjøre bil. Men det er en investering i et bedre byliv for folk og fremtidsrettet, klimavennlig transport.

Vi må gi mer plass til folk i byene, og mindre plass til biler. Da blir det enklere for folk å være i byen og bruke kulturlivet og servicetilbudene som er der. Da blir det hyggeligere for både barn og voksne å bruke byen. Samtidig reduserer vi støy, støv, utslipp og ulykker som biler forårsaker.

I dag bruker regjeringen byvekstavtaler for å stimulere til at flere velger kollektiv, sykkel og gange fremfor å kjøre bil. De er gull verdt for byer som da får støtte til å utvikle byen til å bli mer menneske- og miljøvennlig. Problemet er at byvekstavtalene prioriterer store byer. Dermed er det en haug med småbyer og tettsteder som ikke får en eneste krone til å redusere bilavhengighet.

Jeg er glad for at Sarpsborg og Fredrikstad får byvekstavtaler, men det er trist at verken Moss, Halden eller steder som Mysen og Askim får noe hjelp. Derfor må vi få på plass både by- og bygdeutviklingsavtaler som kan sørge for at også distriktene får utviklet seg på bærekraftig vis.

Stem MDG for bærekraftige byer og bygder!