Symbolet på Fredrikstads (for)fall

I disse dager er det fem år siden Sykehuset Østfold slokket lyset og låste dørene på Cicignon. Flyttingen har blitt selve symbolet på det moderne Fredrikstads største problem.