Da undertegnede for en del år siden skrev et innlegg i FB om en sykkeltur til Hvaler, var turen en ren fremtidsvisjon basert på et håp om trygge forhold for syklister langs Hvalerveien. Ønsket om en atskilt sykkelvei, særlig langs fastlandsveien fra Kjøkøy til Vesterøy, syntes i 2014 ikke uoppnåelig, men var likevel bare en idé. Forslaget om å kombinere høyspentledning i bakken med sykkelvei var fremmet, men var av flere årsaker langt fra realisering.

Nå, sju år senere, er veien på plass. Sykkelturen til Hvaler, i det minste til Vesterøy, er ikke lenger en luftig fremtidsvisjon. Og vi som hadde store forventninger til hvor flott dette skulle bli, har ikke blitt skuffet. Riktignok må både Kjøkøybrua og Puttenbrua fortsatt forseres i konkurranse med bilene, men deretter er det ren sykkelnytelse og stor naturopplevelse hele veien.

Alle som bidro til at denne traseen ble en realitet, fortjener stor takk – for fremsynthet og for vilje til å investere i attraktivitet. De som regelmessig sykler til og fra Hvaler kan glede seg over trygge forhold. Fremtidige besøkende kan glede seg til en flott opplevelse. Denne sykkelveien har gjort våre områder en stor attraksjon rikere.

For dere som ikke har testet veien ennå, er det bare å ta frem sykkelen og trå i vei. Vis litt aktsomhet på bruene og i kryssingen ved Stokken – og ha en herlig tur!

Les også

Lavere fartsgrenser på fylkesvei 108!