Frustrert: På to uker ble Frank Andersen frastjålet sykkelen to ganger på utsiden av arbeidsplassen – midt på lyse dagen. Han er ikke den eneste: Flere mener sykkeltyverier må sees på som et samfunnsproblem.

Samfunnsproblem: Frank frastjålet to sykler på to uker

Da Frank Andersen ble frastjålet den andre sykkelen på to uker, dro han og kjøpte seg en gammel bruktsykkel.
Publisert