– Sykkel- og gangstien på Begby er utrygg

Det er et stort behov for en opprydning eller sikring av trærne langs stien, mener en leser.