FB skrev i forrige uke at nyutdannede sykepleiere heller vil jobbe ved sykehus enn ved sykehjem. I en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund Østfold (NSF Østfold) blant avgangsstudentene på sykepleierlinjen ved Høgskolen i Østfold (HiØ) svarer tre av fire at de vil jobbe på sykehus, mens få vil jobbe i hjemmesykepleien. Nesten ingen vil jobbe på sykehjem.

Det forsøker Fredrikstad kommune å gjøre noe med.

Sommeravtalen

Gjennom sommeravtalen vil kommunen friste nyutdannede studenter med sommerjobb, slik at de får oppleve hvordan det er å arbeide i Fredrikstad kommune, og kanskje beholde noen til videre jobb i kommunale institusjoner.

Fredrikstad kommune tilbyr nyutdannede sykepleiere som tar sommerjobb i perioden 19. juni – 13. august høyeste lønnsansiennitet i tillegg til en ekstra godtgjørelse på 50 kroner per time. For en nyutdannet sykepleier uten lønnsansiennitet betyr det drøyt 24.000 kroner mer i lønn enn om man starter på minstelønn. Det forutsetter at man jobber hel stilling disse åtte ukene.

Karen Brasetvik, i Norsk Sykepleierforbund Østfold (NSF Østfold), fortalte før helga til FB at Fredrikstad er en av få kommuner som har satt i gang et slikt tiltak for å øke rekrutteringen i helsetjenesten. Og de får skryt.

– Dette er en god måte å få unge sykepleiere inn i arbeidsmiljøet på, og det er en måte å vise frem kommunen som arbeidsplass. Mange får vikariater og jobb etter endt sommerferie, og da har kommunen gjort noe riktig, sier hun.

 

Lønnsomt tiltak som fungerer

Rita Standal er tillitsvalgt for sykepleierne i Fredrikstad kommune, og skryter også av tiltaket.

– Vi har holdt på med dette i ganske mange år nå, og vi ser at det fungerer, sier hun.

– Sommeravtalen er rekrutteringspakke vi har vært svært fornøyd med. Vi ser at flere unge benytter seg av tilbudet, og flere blir også igjen etter sommeren. Kommunen bruker en del penger på dette, men om man regner litt på det er dette et tiltak som fungerer, legger hun til.

Får fast jobb

En av dem som har sommerjobb i kommunen er Gina Berstad (22). Hun er nyutdannet sykepleier, og har jobbet helgevakter på Glemmen sykehjem ved siden av studiet. De neste åtte ukene jobber hun fullt, og etter sommeren har hun fått fast stilling.

– Sommeravtalen gir oss som er i en oppstartsfase en god mulighet, sier hun.

– Ikke bare får vi en ekstra buffer gjennom god timebetaling, men mange får muligheten til å prøve ut en arbeidsplass som kan bli fast. De fleste stillingene som lyses ut er vikariater eller lav prosent, så jeg har vært heldig, legger hun til.

 

Mye ansvar

I undersøkelsen blant studentene kom det frem at få ville jobbe på sykehjem, mye på grunn av arbeidsoppgaver og ansvar. Berstad skjønner at det kan virke skremmende for mange, men for henne passer det bra.

– Jeg har litt sommerfugler i magen nå som jeg skal være her i hele sommer, og senere som fast ansatt. Vi har ansvar for en stor pasientgruppe, men det er også mange å spørre om hjelp om det er noe vi lurer på. Det er betryggende å vite at det alltid er noen med god erfaring her, sier hun.

– Jeg har hatt praksis både på sykehuset og her, og man får varierende oppgaver og utfordringer på et sykehjem - akkurat som på et sykehus. Å jobbe på sykehjem er mer enn bare stell, avslutter hun.

Trenger flere

Tillitsvalgt Rita Standal forteller at antallet som benytter seg av sommerjobbtilbudet varierer fra år til år. I helga var det 17 nyutdannede som hadde fått kontrakt om sommerjobb med sommeravtale i hjemmesykepleien, men det er plass til flere.

– Vi har fortsatt en mangel på sykepleiere, og ønsker oss flere. Dersom det er sykepleiere som ikke har fått sommerjobb, men som kunne tenke seg å jobbe hos oss i sommer er jeg sikker på at vi hadde fått til en ordning, avslutter hun.

06NYH_02-03-IMG_7790.jpg