Ikke nok pasientrom til psykiatriske pasienter

Psykiatriske pasienter på Sykehuset Østfold må sove på kontorer, møterom og besøksrom.