Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen vil kjøpe Furutun, men ikke til takst

Artikkelen er over 5 år gammel

Rådmannen ser for seg å samle både dagtilbudet til funksjonshemmede og avlastningsplasser for barn og unge på Furutun.

Det kom frem i onsdagens møte i helse- og velferdsutvalget.

Årsaken er Sykehuset Østfolds tilbud til kommunen om å benytte seg av sin forkjøpsrett på eiendommen Furutun i Oredalsveien.

Prislappen er satt til takst som er 32 millioner kroner.

– Overfylt og trangbodd

Behovet for avlastning og avlastningsplasser til barn og unge er stadig økende, ifølge kommunalsjef Nina T. Grønvold.

Tjenester til funksjonshemmede driver i dag døgnavlastning for barn og unge på Kiæråsen og på Åsebråten. I tillegg kjøpes det private avlastningsplasser.

– Kiæråsen er overfylt, trangbodd og med praktiske og bygningsmessige løsninger som har vist seg lite hensiktsmessige. Utearealene grenser til trafikkert vei og jernbane, skriver rådmannen i sakspapirene.

I 2015 ble ett av de tre teamene på Kiæråsen overflyttet til Åsebråten. I handlingsplan 2016–2019 er det vedtatt å se etter alternative arealer til Kiæråsen avlastning.

– Furutun har godt tilrettelagte arealer for brukergruppen. En lokalisering av avlastningstjenester til barn og unge på Furutun vil imøtekomme Arbeidstilsynets HMS-krav, som i dag ikke innfris på Kiæråsen, skriver rådmannen.

Vil samle alle tilbudene

Kommunens dagtilbud til funksjonshemmede er i dag lokalisert mange steder i kommunen.

Rådmannen mener det teoretisk er mulig å avvikle alle driftsenhetene (Gamleveien, Broløkka, Smertu og Hassingveien) dersom kommunen overtar Furutun. Det foreslås imidlertid i første omgang at Odinsenteret på Gressvik inntil videre beholdes som dagsenter.

Foreslår å gamble

Rådmannen vil imidlertid ikke bruke forkjøpsretten på å kjøpe Furutun. Han vil gamble på å få en bedre pris når eiendommen kommer på det åpne markedet.

– Dette med henvisning til de erfaringer som er gjort ved nylige salg av andre statlige sykehuseiendommer, der salgsprisen har endt betydelig under takst, skriver rådmannen.

– Hva ble vedtaket i helse- og velferdsutvalget?

– Utvalget anbefaler å gå videre med tanke på kjøp av Furutun, men overlater til formannskapet å ta stilling til både forkjøpsrett og kjøpsfullmakt, sier kommunalsjef i helse- og velferdsseksjonen Nina T. Grønvold.

Kommentarer til denne saken