Det var i et intervju med NRK Østfold i forrige uke to av Kvinneklinikkens jordmødre uttrykte bekymring for at løsningene valgt for det nye Kalnes-sykehuset kan føre til tidspress og flere medisinske inngrep under fødsler. I intervjuet avviste sjefen for Kvinneklinkken at det var grunn til bekymringen.

Irettesatt i e-post

Sykehusledelsen sendte en felles e-post til de ansatte ved Kvinneklinikken, hvor de skriver at de ikke kan akseptere uttalelsene. Det heter blant annet også at uttalelsene er uheldig for arbeidsmiljøet. Jordmorforeningen sier i en oppfølger til NRK at de mener det er knebling av ansatte når de blir irettesatt for dette. Den påstanden er grunnløs, mener kommunikasjonssjef Bjørn Hødal. Overfor FB påpeker han at ansatte ikke kan ytre seg på vegne av sykehuset.

– Har ikke ansatte lov til å ytre seg om faglige spørsmål?

– Jo, det står i vår prosedyre for mediekontakt at den enkelte medarbeider har ytringsfrihet.

– Hvor går grensen for ytringsfrihet?

– Den går ved grensen for taushetsplikt. Uttalelser skal preges av lojalitet og aktsomhet slik at pasienter ikke identifiseres.

– Dette er jo ikke taushetsbelagte opplysninger?

– Det står i e-posten hva ledelsen mener. Jeg må nesten få komme tilbake til deg.

Hødal kommer tilbake og står på at sykehusledelsen mener at det fremstår som uttalelser på vegne av sykehuset når de har på seg arbeidsklær og er avbildet i sykehusets lokaler.

– Oppfattes det ikke som personlige synspunkter når to fagpersoner intervjues, og deres leder samtidig tilbakeviser at det er grunn til denne bekymringen?

– Det må tydelig fremgå. Vi har ikke noe imot diskusjonen og at synspunktene kommer frem. Det er greit å delta i offentlig debatt, men man må gjøre det som privatperson. Men når man sår tvil om fødetilbudet syns vi det er vanskelig, fremholder Hødal. Han sier at det har vært en bred prosess hvor faggruppene har vært involvert.

– Media kan fortsatt kontakte fagpersoner som kan uttale seg, sier han.