Visste du at mange ikke blir trodd når de forteller fastlegen om vondtene og plagene sine? Dermed blir de heller ikke henvist til spesialist slik at de får den behandlingen og de medisinene de trenger. For de som har en sykdom som ikke blir behandlet hos spesialist, så kan hverdagen bli preget av smerter, utmattelse og lav livskvalitet.

Undersøkelser utført av Kantar TNS i 2017 og 2018, viser at en tredjedel av pasientene med revmatiske plager må til fastlegen minst seks ganger før de blir sendt til spesialist. Hele 61 prosent venter mer enn ett år på å få stilt diagnose. Og da er det ikke nødvendigvis riktig diagnose. Mange går i flere år før de får rett diagnose. Dessuten er mørketallene på udiagnostiserte store. Mange går dessverre hele livet uten å få stilt diagnose.

For oss med revmatiske diagnoser er forholdet til helsevesenet noe av det mest langvarige forholdet vi kommer til å ha gjennom livet, fordi vi har en kronisk sykdom som aldri blir borte.

Temaet for Den Internasjonale Revmatikerdagen den 12. oktober er «tidlig diagnostisering». Vi i Norsk Revmatikerforbund (NRF) møter daglig mennesker som ikke blir trodd av legen, og dermed lever et liv i smerter og utmattelse, noe som er vanlig ved revmatisk sykdom. TNS-undersøkelsen viser at 20 prosent av pasientene har prøvd minst fire behandlinger hos ulike leger før de har kommet til riktig spesialist. Her er det rom for forbedringer og godt lagarbeid er en del av løsningen.

Et reelt samvalg mellom lege og pasient er avgjørende for riktig og god behandling. Det er avgjørende at pasienten opplever å bli trodd og tatt på alvor av fastlegen. For oss med revmatiske diagnoser er forholdet til helsevesenet noe av det mest langvarige forholdet vi kommer til å ha gjennom livet, fordi vi har en kronisk sykdom som aldri blir borte.

Les også

Trening er medisin for revmatikere, ønsker bedre tilbud fra kommunen

NRF ønsker å gjøre dette forholdet med helsevesenet så godt som mulig ved å informere både helsevesen og pasienter om tall og fakta rundt temaet tidlig diagnostisering. Vi synes ikke det er godt nok at hver femte person med kronisk sykdom er usikker på om de blir tilbudt det beste behandlingstilbudet, og at hver fjerde er usikker på om man får de beste medisinene (kilde: Kantar TNS- undersøkelse utført på oppdrag av NRF og AbbVie).

En av fire nordmenn sliter med muskel- og skjelettplager. Dette er den sykdommen som rammer flest og koster samfunnet mest. NRF jobber derfor for en bedret pasientreise, et såkalt pakkeforløp. Å få stilt riktig diagnose må være første steg på veien!