Det er snakk om såkalt skimming, som er at svindleren kopierer kortinformasjon etter at man har satt det inn i minibanken, og da senere kan bruke kortet. Bohuslaningen.se melder at dette har skjedd på flere bensinstasjoner nord for Bohuslän langs E6, blant annet også i Strömstad.

De skriver at det først og fremst er bensinstasjoner som er rammet, men at også andre steder er rammet.

- Det er en liga som herjer akkurat nå. Det blir uforklarlige utbetalinger fra kortet til personer som ikke en gang har vært på stedene hvor kortet har blitt brukt, sier Stefan Hallqvist i sjef bedragerigruppen i Fyrbodal til bohuslaningen.se.

Skimming

Skimming er et begrep som brukes om uautorisert kopiering betalingskort. Skimming foregår vanligvis i minibanker ved at svindlerne fester en liten kortleser som kopierer kortinformasjonen over kortleseren i minibanken. Denne type innretninger kan være meget sofistikerte og kan være veldig vanskelig å oppdage. Det er også vanlig at svindlerne monterer et kamera over tastaturet i minibanken for å filme inntastingen av PIN-koden. Kortinformasjonen som blir kopiert på denne måten blir vanligvis brukt til å produsere falske kort, som igjen brukes til minibankuttak eller varekjøp. Dette har blitt en veldig vanlig måte å kopiere kort på. Svindlerne kan i løpet av noen få timer kopiere hundrevis av kort og svindle bankene for millionbeløp. (Kilde: Wikipedia)