Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde den 29. november tall som viser at handelslekkasjene til Sverige øker dramatisk og utgjør nå nærmere 20 milliarder kroner per år. Staten går derved glipp av tre milliarder kroner bare i merverdiavgift.

Handelen er bilbasert og fordelt på 10 millioner dagsturer. Omgjort til årsproduksjon utgjør disse dagsturene utslippet til 15.000 biler. Svenskehandelen er blitt en «miljøversting» som fortjener å bli betegnet som en «skam», ikke fordi vi handler mye i Sverige, men fordi det er lett å gjøre noe med det.

Vi handler i Sverige, hovedsakelig, fordi prisforskjellene på øl og vin er betydelige. Avgiftsnivået på alkohol er mye lavere i Sverge enn i Norge – men det underlige er at alkoholkonsumet i Sverige og i Norge er forholdsvis likt. Det høye avgiftsnivået som er innført i Norge kan derfor ikke lenger brukes som et valid argument for å begrense alkoholinntaket.

Ved å harmonisere avgiftsnivået for øl og vin mellom Norge og Sverige vil vi nærmest avvikle den store svenskehandelen over natten. Utslippene fra 15.000 biler vil forsvinne. Og det morsomme er at merinntekter fra MVA. på ca. tre milliarder vil finansiere hele avgiftskuttet. Disse tallene er hentet fra SSB alkoholavgifter (2018).