Tidsvinduet som nå er åpent bør benyttes til å tette de store handelslekkasjene til Sverige. Ifølge Virke er det totalt 12.000 arbeidsplasser som kan flagges hjem ved forholdsvis enkle grep.

KrF sine alkoholpolitiske dogmer må møtes med en faktabasert holdning til hvorfor ikke svensker drikker særlig mer enn øl og vin enn oss nordmenn.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde den 29. november tall som viser at handelslekkasjene til Sverige øker dramatisk og utgjør nå nærmere 20 milliarder kroner per år. Staten går derved glipp av 3 milliarder kroner bare i merverdiavgift.

Ved å harmonisere avgiftsnivået for øl og vin mellom Norge og Sverige vil vi nærmest avvikle den store svenskehandelen over natten.

Handelen er bilbasert og fordelt på 10 millioner dagsturer. Omgjort til årsproduksjon utgjør disse dagsturene utslippet til femten tusen biler. Svenskehandelen er blitt en «miljøversting» som fortjener å bli betegnet som en «skam», ikke fordi vi handler mye i Sverige, men fordi det er lett å gjøre noe med det.

Vi handler i Sverige, hovedsakelig, fordi prisforskjellene på øl og vin er betydelige. Avgiftsnivået på alkohol er mye lavere i Sverge enn i Norge – men det underlige er at alkoholkonsumet i Sverige og i Norge er forholdsvis likt. Det høye avgiftsnivået som er innført i Norge kan derfor ikke lenger brukes som et valid argument for å begrense alkoholinntaket.

Les også

Gjøre noe med grensehandelen, sa du? Glem det, det blir bare «prek»

Ved å harmonisere avgiftsnivået for øl og vin mellom Norge og Sverige vil vi nærmest avvikle den store svenskehandelen over natten. Nærmere 12.000 arbeidsplasser kan flagges hjem, utslippene fra 15.000 biler vil forsvinne, og det morsomme er at merinntekter fra mva., skatt og arbeidsgiveravgift på ca. 5 milliarder vil finansiere hele avgiftskuttet.

  • Fått med deg denne?