Sett fra Østfold var det ikke mye å glede seg over i regjeringens budsjettforslag på transportsektoren.

Fremdriften i jernbanens dobbeltspor sørover mot Fredrikstad er skutt ut i det blå. Da jeg var ordfører i Fredrikstad, avklarte vi traseen for dobbeltsporet gjennom byen i vår arealplan. Det var snart 25 år siden.

Folk som hadde hus på Grønli, der den nye stasjonen skal ligge, kom på kontoret og spurte meg om det var noe vits å male huset til sommeren. De har trolig måtte male både en og to ganger siden, president.

Ingenting til utbedring av farleden til Borg Havn, et prosjekt som faktisk lå inne med bevilgning ved begynnelsen av dette århundret.

Så kunne vi jo håpe at Frp hadde et blikk for Østfold i sine krav inn i budsjettforhandlingene. Men, nei. 18 milliarder fikk de til sine hjertesaker. Ingen ting til planlegging av dobbeltsporet på Østfoldbanen.

Østfold måtte nøye seg med penger til åtte kilometer asfalt på E6 mellom Jonstein og Halmstad.

Arbeiderpartiet har i sitt budsjett midler både til videre planlegging av dobbeltsporet og 20 millioner til å starte opp mudringsprosjektet i Borg Havn. Dette er et prosjekt som har vært grundig utredet gjennom mange år. Det er nå enighet om en plan, godkjent av miljømyndigheten. Prosjektet er klar til å starte opp.

Og det er nødvendig at det startes opp neste år. Fordi man har latt være å drive såkalt vedlikeholdsmudring i påvente at dette mer omfattende prosjektet. Resultatet er at havneløpet er i ferd med å gro igjen. Den ligger i enden av landets lengste elv, som drar med seg mye mudder.

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at prosjektet vil generere positive effekter på fremkommelighet og sikker seilas for fartøy som går inn og ut fra Borg havn, slik samferdselsministeren skriver i et svar på et skriftlig spørsmål til meg.

Derfor har jeg tillit til at samferdselsministeren foreslår en helt nødvendig oppstartsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett til våren, slik at mudringsprosjektet kan starte opp til høsten.