Silje Hansen er prosjektleder for disse boksene som er en del av tiltaket Aktive liv. Boksene kom opp litt før påske.

Den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka 2019–2031 gir åpning for å vite mer om dagens anlegg, areal og aktivitetsstatus, samt hvilke temarelaterte utfordringer kommunen står overfor.

Målet med planen er å få vite hva en samlet by med sine nærområder kan tilby av et variert og tilfredsstillende aktivitetstilbud. Boksene er en del av det.

Over tid

– Vi skal la dem henge oppe en stund. Så langt er det fint lite med data, men vi håper på sikt at vi kan få vite mer om bruken av naturstiene og marka, og da også vurdere folkehelse, livskvalitet og markabruk. Det vil også være interessant å se på hvordan de forskjellige årstidene slår ut, sier Hansen.

Parvis

Boksene henges opp i par, og boksene registrerer bevegelse mellom de to boksene som peker mot hverandre. Og det er bevisst at det ene paret henger oppe der det ikke er gatebelysning.

– Vi regner også med at det på sikt skal komme opp et boksepar på Østsiden, sier Hansen.