Gå til sidens hovedinnhold

Svært gledelig at sykefraværet ved Dypedalsåsen sykehjem er kraftig redusert

Artikkelen er over 1 år gammel

Anne May S. Olsen gleder seg over positiv utvikling ved Dypedalsåsen sykehjem, samtidig som hun understreker at kommunal drift ikke er ensbetydende med god drift.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Sykefraværet ved Dypedalsåsen sykehjem har blitt redusert fra 19,6 prosent i januar til 8,8 prosent i april. Dette er gledelig både for de ansatte og beboerne ved Dypedalsåsen sykehjem. Det har vært utfordringer knyttet til høyt sykefravær ved sykehjemmet i lang tid. I august 2018 varslet de ansatte om uforsvarlig drift av virksomheten til ledelsen i Hvaler kommune. Forhold det ble varslet om var svært alvorlig.

Utfordringene ved Dypedalsåsen viser at kommunal drift i seg selv ikke er en garanti for god sykehjemsdrift og gode arbeidsforhold for de ansatte. Det er hvordan virksomheten ledes, organiseres og hvordan arbeidsforholdene legges til rette for de ansatte som er avgjørende for kvaliteten på sykehjemstjenesten. Konstituert kommunalsjef Knut Tore Eide er selv inne på dette når han peker på at den nye lederen Eli Birgitte Pettersen har mye erfaring fra tidligere arbeidsplass og at hun har gjort en kjempejobb.

Videre er Eide overbevist om at trepartssamarbeidet har vært en vesentlig faktor for å få ned fraværet. Det er gledelig at trepartssamarbeidet har vært fruktbart og at Fagforbundet utfordrer både ledelse og ansatte. Samtidig har trepartssamarbeidet vært en "godt bevart hemmelighet" for øvrig politiske ledelse. Høyre har ved flere anledninger etterlyst informasjon om varselet som ble sendt sensommeren 2018 og hvordan administrasjonen har jobbet for å løse utfordringene.

Som politikere har vi et overordnet ansvar for kvaliteten på omsorgen som gis og for arbeidsmiljøet for ansatte i kommunen. Hvaler Høyre vil jobbe for at vi får bedre kunnskap og mer åpenhet om tilstanden i omsorgtjenestene i Hvaler. Kunnskap og åpenhet vil vi bruke til en bedre styring og ledelse av helse- og omsorgstjenestene. Vi mener at Dypedalsåsen skal være et knutepunkt for helse- og omsorgstjenesten i Hvaler og at Hvalers innbyggere skal oppleve både kvalitet og valgfrihet i omsorgen. Å få god og riktig hjelp når man trenger det, er viktig for både tryggheten og livskvaliteten.

Kommentarer til denne saken