Gå til sidens hovedinnhold

Svaret er like enkelt som det er lett, vi må få et regjeringsskifte

«Vi skal ikke bare passivt gi vår stemme til de rødgrønne partiene. Nei, for når vi den 13. september får byttet ut Erna Solberg, så skal vi i fagbevegelsen virkelig jobbe for at dette skiftet gjør en forskjell.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager ser vi at debatt- og leserbrevsidene i avisene oversvømmes av politiske stemmer som skal spre det gode budskap foran høstens stortingsvalg. Her gjør alle seg pene og vakre og selger seg så godt det lar seg gjøre, for å få din stemme. Slik er det hver gang vi står foran et valg som kan bety mye for den politikken som skal føres fremover.

Fellesforbundet i Fredrikstad er opptatt av hvordan politikk påvirker våre medlemmer. Derfor mener vi at det er viktig at politikken også er til gunst for arbeidslivet, for den vanlige arbeider, men også for de som faller på utsiden, av ulike grunner.

Nå har vi hatt blå-blå regjering i åtte år. Nå er vår tålmodighet slutt, vi ser ikke at denne Erna Solberg-regjeringen er på arbeidernes side. Så nå er det på tide med en regjering som prioriterer oss arbeidsfolk. Her ser vi at regjeringen har gitt skattekutt til de rikeste, overlatt til markedet alene å fikse arbeidsplasser og få opp sysselsettingen. Men det har ikke funket. Selv om de rikeste sitter igjen med milliarder av kroner i mindre beskatning, har ikke viljen vært der til å investere disse kronene i nye arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet. De pengene har kun gjort lommeboka feitere, og de ler og gliser hele veien til banken og børsen. Det vi vanlige arbeidere har fått er:

• Skatt på kostgodtgjørelse, tjenestereiser, pendleropphold, tariffestede sluttvederlag, kost og losji for arbeidstakere i arbeidsoppdrag.

• Avkortning av dagpenger.

• Redusert mulighet for lån i Husbanken.

• Avkortning av arbeidsavklaringspenger.

• Svekket fagforeningsfradraget.

• Svakere arbeidsmiljølov.

• Svekket trepartssamarbeidet.

• Privatisering av jernbanen.

Bare for å nevne noen av alle de sakene som har blitt svekket for den vanlige innbygger. Listen over alle sakene vi kunne ramset opp et lang, og det er ikke plass til alt her.

Hva må vi gjøre for at det skal bli noe forandring?

Jo, svaret er like enkelt som det er lett, vi må få et regjeringsskifte og da må vi stemme på partiene til venstre i politikken. Slik at vi får en regjering som prioriterer vår politikk. Vi skal ikke ha en blå-blå regjering i nye fire år, det vil være en katastrofe for norsk arbeidsliv, og ikke minst velferden vår, slik vi kjenner den i dag. Vi må ha et regjeringsskifte nå!

Vi skal ikke bare passivt gi vår stemme til de rødgrønne partiene. Nei, for når vi den 13. september får byttet ut Erna Solberg, så skal vi i fagbevegelsen virkelig jobbe for at dette skiftet gjør en forskjell. En forskjell til fordel for den vanlige innbygger og arbeider. Og den nye regjeringen vil få mye å bevise. For vi må få tilbake tilliten til NAV, vi trenger en ny reform her. Vi bør la NAV får tilbake hovedansvaret for arbeidsformidlingen, slik at det ikke skal være profitt på formidling av arbeidskraft fra en tredjepart.

Den nye rødgrønne regjeringen må jobbe for at flere velger yrkesfag. For det trengs mange nye ansatte i yrkesfagene, i 2035 vil det være 100.000 ledige jobber i yrkesfagene. Det største behovet for faglærte er innen bygg og anlegg, industri og håndverk, og innenfor alle helsefag. Yrkesfagene skriker etter rekruttering.

De som er uheldige og detter utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder, må ha et sikkerhetsnett som fanger dem opp, og hjelper dem tilbake igjen. Derfor er det urettferdig at de som er arbeidsledige over en lengre periode ikke får feriepenger på dagpenger. Det må det bli slutt på.

Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser må skjerpes inn ytterligere og det må komme et forbud mot innleie som fortrenger faste stillinger. Faste stillinger er og skal være hovedregelen, og unntakene må bli færre og tidligere.

Vi trenger en regjering som er villig til å satse på en industri som er konkurransedyktig også i fremtiden. Det må vi komme i gang med «det grønne skifte» som de så fint kaller det. Og her er industrien det tydeligste svaret på dette skiftet. Utbygging av de eksisterende vannkraftverkene er en ting som kan hjelpe den kraftkrevende industrien til også å være konkurransedyktig i fremtiden.

Det er allerede krefter i industrien som jobber for at industrien skal bli grønnere, men det er en mangel på risikovillig kapital, mangel på vilje til statlige reguleringer og statlig eierskap for å få fortgang i dette, og vilje til å skape nye industrieventyr på norsk jord. Og vi trenger en regjering som er med på utviklingen i industrien, slik at noe av overskuddet kan gå tilbake til staten og ikke til utenlandske hedgefond. Et regjeringsskifte kan endre det.

Vi trenger en rødgrønn regjering som ikke kommer til å selge seg ut av store industribedrifter, eller selge det norske arvesølvet, slik Erna har gjort og har ønske om.

Listen over alle endringer fagbevegelsen ønsker seg er lang, men kort fortalt; vi må rett og slett ha en ny regjering som prioriterer oss arbeidsfolk.

Bruk stemmeretten den 13. september. Stem rødgrønt. Stem på SV, Sp, Arbeiderpartiet eller Rødt.

Kommentarer til denne saken