Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Velgaard: Særdeles uklokt å droppe egen sykkeltrasé langs nye Rolvsøyveien

Artikkelen er over 1 år gammel

Syklistenes landsforening til Velgaard og Høyre: – Det første som må skje for at flere skal sykle, er at forholdene legges til rette. Nettopp derfor er det særdeles uklokt å ikke ta kostnaden med en egen sykkeltrasé langs fv 109.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyres Truls Velgaard er innvalgt som medlem av «innsparingsutvalget» som skal revidere Bypakke Nedre Glommas planer, herunder planene for ny fylkesvei 109. Utvalgets mandat er å gjøre utbyggingene billigere. Han forteller nå til FB at han som et sentralt innsparingstiltak vil foreslå for utvalget å «droppe den brede sykkeltraseen fra Råbekken til Sarpsborg». Høyre og Velgaard mener det må holde med en ordinær gang- og sykkelvei og at det ikke er «nødvendig med en egen sykkeltrasé» som foreslått i de eksisterende planene. Velgaards innsparingsforslag baserer seg på ideer som Fredrikstad Høyre flere ganger har presentert for offentligheten.

 • TIDLIGERE DEBATT: Kostnadene ved veibygging må ned, Høyre vil ha enklere løsninger på Rolvsøyveien
 • Med tofelts sykkelvei kan vi komme bort fra den særnorske bastarden «gang- og sykkelvei»
 • Høyre svarer: Syklistenes fremkommelig er viktig
 • Vi har grunn til tro at Fredrikstads sentrale politikere, inkludert Truls Velgaard, har både evne og vilje til å lytte til og forstå velfunderte argumenter. Like stor tro har vi på deres ansvarlighet når det gjelder å ivareta samfunnets interesser innen økonomi og miljø. Vår undring er derfor betydelig når vi gang på gang opplever at tilrettelegging for syklende fremstår som en sviende torn i øyet på Høyres politikere.

  Vi i Syklistforeningen taler ikke for vår syke mor, for vi sykler allerede.

  Det er liten uenighet om at økt sykkelbruk vil bidra til at vi når de miljømessige mål vi har satt oss. Og at daglig sykling til og fra jobb, skole, trening og fritidsaktiviteter har en betydelig helsegevinst, med en dokumenterbar innsparing for samfunnet og arbeidsgiverne. Utfordringen vi har, er at det å få flere til å sykle i det daglige, ikke kommer av seg selv. Vi må folk til å endre holdning (les: droppe bilen). Men aller først må forholdene legges til rette for trygg og sikker sykling. Nettopp derfor er det etter vår mening særdeles uklokt å ikke ta kostnaden med en egen sykkeltrasé langs fv 109.

  En sykkelvei med fortau, slik det er foreslått, vil skille gående og syklende og gi vesentlig tryggere forhold enn en gang- og sykkelvei. Vi som allerede sykler, opplever stadig at fotgjengere på gang- og sykkelveiene ikke hører varslingen vår grunnet trafikkstøyen fra bilveien, derfor er det viktig at vi har separate «filer».

  Skulle vi blir spurt, vil vi si at vi tror at kostnaden på en slik «sykkeltrasé» kan reduseres ved at anlegget ikke slavisk bygges etter Vegvesenets håndbok. Det er viktig at bredden og delingen opprettholdes, men at for eksempel kostbar kantsten i granitt kan sløyfes og at avstand til parallell bilvei bør minimeres.

  Vi i Syklistforeningen taler ikke for vår syke mor, for vi sykler allerede. Vi ønsker å bidra til en trafikal atferdsendring, og vi har fakta som viser at skal vi få flere til å sykle, må vi investere noe i forkant. Etter vår mening er det både ansvarlig, økonomisk og klok samferdsels- og miljøpolitikk.

  Kommentarer til denne saken

  Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.