Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Rødt: Barnehagepolitikk med ideologiske skylapper

– Sammen med kommunene har private barnehager skapt en sektor som norske foreldre er svært godt fornøyde med, skriver kommunikasjonsdirektøren i Private Barnehagers Landsforbund i svar til Hannah Berg, Rødt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hannah Berg i Rødt Fredrikstad mener mye om hvem som skal få drive velferdstjenester. Men iført ideologiske skylapper nekter hun å se den store delen av virkeligheten som ikke passer med partiprogrammet.

For 20 år siden var det stor mangel på barnehageplasser i Norge. Bare seks av ti barn mellom ett og fem år gikk i barnehage. De som ikke fikk barnehageplass måtte vurdere å plassere barnet hos en ufaglært dagmamma hvis de selv skulle tilbake i jobb.

Etter barnehageforliket skjedde det raskt endringer. Alle gode krefter ble invitert til å foreta en stor utbygging av sektoren. Private og kommunale barnehager skulle likebehandles. Det ble etablert makspris. Resultatet: I 2011 gikk ni av ti barn i alderen 1-5 år i barnehage.
Private aktører sto for den største delen av utbyggingen disse årene. Og sammen med kommunene har de skapt en sektor som norske foreldre er svært godt fornøyde med – og en sektor som er godt faglig innrammet gjennom lov- og regelverk som blant annet regulerer innhold, pedagogtetthet og voksentetthet.

Denne sektoren vil nå Rødt snu opp/ned på – ikke fordi det er noe å utsette på kvaliteten, men fordi noen av dem som har stått for utbyggingen har tjent penger.

I et debattinnlegg i Fredriksstad Blad skriver gruppeleder Hannah Berg om barnehager, sykehjem og muligens andre velferdstjenester under ett. Det er derfor vanskelig å få tak på hva hun mener kjennetegner de enkelte sektorene. Derfor er det også lite hensiktsmessig å imøtegå enkelthetene i hennes argumentasjon.

Les også

Vil vite om det er godt nok tilsyn av private barnehager

På vegne av barnehagesektoren synes jeg det likevel er nyttig å bidra med noen fakta i debatten:

1. Drift av private barnehager er ikke spesielt lønnsomt sammenlignet med andre tjenesteytende bransjer. Tre av ti barnehager går hvert år med underskudd. I 2018 hadde ordinære private barnehager i gjennomsnitt et årsresultat på 2,5 prosent (median: 2,3 prosent).

2. Ifølge Agenda Kaupang har det offentlige siden 2009 spart i gjennomsnitt 2,3 milliarder kroner i året på bruk av private barnehager, sammenlignet med om kommunene skulle drevet alle barnehagene selv. Besparelsen tilsvarer cirka 3.000 sykepleierstillinger.

3. Samlet utbytte i ordinære private barnehager var i 2018 på 33,9 millioner kroner. Utbyttet tilsvarer cirka 45 sykepleierstillinger.

4. En privat barnehage skal etter loven bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent barnehagedrift. Transaksjoner med eier eller eiers nærstående skal skje på markedsmessige vilkår. Dette gjelder også for fastsettelse av styrehonorarer. I den grad noen bryter loven på dette punktet, skal dette fanges opp av revisor og tilsynsmyndighet.

5. Mer enn 95 prosent av årsverkene i private barnehager utføres av ansatte som har tariffavtale som er fremforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner. Både minstelønnssatsene og pensjonsytelsene i PBL-tariffen tåler fullt ut sammenligning med det du finner i KS-området.

6. Sykefraværet blant ansette i private barnehager har siden 2012 vært systematisk lavere enn i kommunale barnehager.

7. Mer enn to av tre barnehager med registrert profil (friluftsbarnehager, gårdsbarnehager, musikkbarnehager etc) er private.

8. Alle kjente målinger som er blitt publisert siden 2009 viser at foreldre med barn i private barnehager er litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

PBL mener det kan være god grunn til å foreta endringer i reguleringene i barnehagesektoren. Vi sier ja til endringer som bidrar til bedre barnehager for barn, mangfoldig tilbud og eierskap, og økt tillit til sektoren. Men å avskilte barnehager utelukkende på bakgrunn av driftsform, vil være å gamble med en sektor som hver eneste dag beriker tilværelsen til titusenvis av barn og deres familier.

Les også

Hvor går grensen for hvem Rødt kaller profitører?

Kommentarer til denne saken