I et innlegg fra «Foreningen Redd Hvalerskjærgården» utfordres vi på vår stemmegivning i bystyret i forbindelse med sak om mudring.

Les også

Mudringsutfordring til Ap, H, Frp, Sp og KrF

Selv om det tilsynelatende ikke er noe uenighet om det: Innseilingen til havna må bedres gjennom mudring, og det skulle helst vært gjort for lenge siden.

Og la det være helt klart: Vi er alle opptatt av en ren skjærgård og en ren Oslofjord.

Det dreier seg om sikkerhet, miljø og å utvikle og beholde arbeidsplasser i Fredrikstad. Det vil ha store, negative miljømessige konsekvenser å la være å mudre. Det er Kystverket, altså staten, som skal gjennomføre dette nasjonale prosjektet. Ikke Fredrikstad kommune.

Vi har og må ha tillit til faglige vurderinger fra Miljødirektoratet, som har arbeidet en årrekke med denne saken og gitt svært omfattende og strenge tillatelser. De mest forurensa massene skal i landdeponi og masser i sjødeponi forutsettes at plasseres trygt. Resultater fra prøvemudringer vil gjøre at man kan justere på det som er nødvendig og er en viktig del av tiltaket. Beste tilgjengelig teknologi (BAT) skal brukes.

Hvordan eventuelt endra forutsetninger vil påvirke prosjektet, vil vi ta stilling til når det i framtida leveres nye søknader til behandling. Vi applauderer selvsagt også all ny teknologi for gjenbruk av masser.