Når du taler så varmt for en stormoské i Fredrikstad, så antar jeg at du vet hva islam står for. Du sier at en moské vil integrere Fredrikstads muslimer. Hvor tar du det ifra? Hvor i hele verdenshistorien har det skjedd at ved bygging av en moské så integreres muslimene i samfunnet?

Da kan du kanskje fortelle meg om hvordan menneskerettighetene behandles av de 56 muslimske landene som undertegnet Kairo-erklæringen i 1990. Du vet sikkert som meg at de ikke gjelder, det er kun sharia som styrer.

Jeg er enig med deg at radikalisering ikke skjer i moskeen, islam er i utgangspunktet radikalisert. Muhammed, med sitt blinde hat til jøder og alle de som kritiserer, motsier eller harselerer med islam, startet en ideologi som jeg mener langt overgår mer moderne fascistiske organisasjoner.

Nå står du frem som et talerør for mer islam og mener at det skaper integrering. TULLBALL!

Integrering er når enhver innvandrer til et land lærer seg språk, setter seg inn i stedets kultur og aktiviteter, og bidrar i det eksisterende samfunnet. Segregering er parallellsamfunnenes dannelse, deriblant bygging av moskeer.

Så kommer jeg til det store paradokset: «Hvorfor håndterer norsk offentlighet den mest offisielle og anerkjente erklæring om islam og menneskerettigheter i tre tiår som om den ikke eksisterer?»