Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Mathias Johansen: Du har selvsagt helt rett

– Takk for innlegget ditt, og for at du peker på reelle utfordringer hos oss. Jeg lytter og jeg skal følge det opp, skriver Silje Louise Waters, SV, til Mathias Johansen som klaget over store planer, liten medvirkning og lite handling.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Medvirkningen i Fredrikstad kommune kan bli bedre. Du har så rett i det.

Men først: Takk for svaret ditt og for engasjementet. Det er sjelden et leserinnlegg om kommunale planer blir svart opp. Vi trenger debatten du reiser, den er faktisk helt nødvendig for at vi skal få den kommunen vi ønsker. Dersom ideen om kommune 3.0 – samhandlingsreformen – skal kunne omsettes til virkelighet, må kommunens tilnærminger inn mot innbyggerne være like løsningsorienterte som vi forventer at innbyggerne skal være overfor kommunen. Vi skal utvikle kommunen sammen, gjennom samhandling.

Da jeg ble valgt inn i bystyret for første gang etter valget i 2017, utfordret Fredriksstad Blad meg til å skrive et leserinnlegg om hva jeg mente ville være viktig fremover, og da skrev jeg om å gjøre demokratiet vårt tilgjengelig. Prosessene rundt politiske saker, være seg høringer eller medieoppmerksomhet som kommer i siste liten, er mangelfulle. Jeg, som folkevalgt, opplever at informasjonen ofte kommer for sent og for omfattende.

Muligheten for å få til et reelt engasjement og en god og flersidig medvirkningsprosess innskrenkes for hver dag vi nærmer oss politisk behandling av saker. Bystyret fatter beslutningene, ja, men partienes beslutninger er fattet før møtet. Bystyret er bare en diskusjonsarena og formalisering av allerede avgjorte saker.

Samtidig ser vi at stor innbyggermobilisering i siste liten kan gi helomvending – vi så det sist i Marnet-saken. Der spilte media, politikere og innbyggere på lag for å sette noe viktig på dagsorden, og vi fikk gjennom et vedtak som imøtekom beboerne der ute. Men var det en god prosess? Nei, det vil jeg ikke si at det var, ikke for noen involverte.

Min etterlysning etter bedre medvirkningsprosesser, videreførte jeg fra SVs forhenværende gruppeleder, Camilla Eidsvold, som også har vært svært opptatt av økt medvirkning og deltakende demokrati. Vi har en håndbok for medvirkning i Fredrikstad kommune, men vi som folkevalgte opplever at den ikke alltid blir fulgt. Jeg har i alle fall, i min korte tid som folkevalgt, vært med på å sende flere saker tilbake til administrasjonen på grunn av mangelfull medvirkning i saksbehandlingen, og vi kommer ikke til å slutte å gjøre det – snarere tvert imot.

Men det viktigste spørsmålet man kan stille seg, handler om hvordan medvirkningen foregår. Er det dialog, samtaler og diskusjoner hvor kommunen og innbyggerne spiller på lag, eller opplever innbyggerne at medvirkningen skjer ovenfra og ned, uten at de reelt sett føler seg lyttet til?

Medvirkning er selvsagt ikke det samme som medbestemmelse, men dersom man åpner opp for gode måter å samhandle på tidlig i politiske saksprosesser, lenge før de havner på bordet til oss folkevalgte, da tror jeg vi er langt på vei. Nettopp derfor har SV vært et av partiene som har tatt til orde for å innføre oppgaveutvalg i kommunen – samhandlingsutvalg bestående av folkevalgte, innbyggere og byråkrater.

I administrasjonsutvalget, hvor jeg sitter som nestleder, jobber vi sammensatt mellom politikere, administrasjon og fagforeninger, og jeg ser hvor fruktbart det er å ha ulike stemmer samlet i ett rom. Der skyves partipolitikk til side og man jobber med de store tingene, for eksempel omstillingsprogrammet #Bærekraft25, som du også henviste til.

I ditt leserinnlegg lister du opp ting vi kan gjøre for å bli bedre på medvirkning. Jeg har lest, jeg skal huske det, og ta det med inn i det arbeidet vi har fått mandat til å utføre. Kommunen styres gjennom en formannskapsmodell, og den politiske påvirkningen på selve saksarbeidet er dermed svært begrenset. Derfor har undertegnede løftet frem Sarpsborgs måte å drive politikk: Med saksordførere som er et politisk påheng på store politiske saker. Det bør fortsatt være interessant for Fredrikstad.

Områdesatsingen, som ble vedtatt i bystyret torsdag – med flere tilleggspunkter utarbeidet av SV som dreier seg om styrket medvirkning, deriblant en egen ungdomsmedvirkning etter HKH-modellen (hurtig kartlegging og handling) – skal ivareta de utfordringene du nevner. I denne saken, i motsetning til mange andre politiske saker, har det blitt vedtatt en tertialvis politisk oppdatering om fremdriften og arbeidet. Her har vi alle muligheter til å sikre at medvirkningen blir så god som du etterlyser.

Takk for innlegget ditt, og for at du peker på reelle utfordringer hos oss. Jeg lytter og jeg skal følge det opp.

Kommentarer til denne saken