Til beboerne på Marnet: – Vi hører dere – og vi ser at dere uttrykker en legitim bekymring for nærmiljøet deres.

Et prosjekt på tegnebrettet kan se fint og flott ut og det kan være hyggelig å etterkomme ønskene til engasjerte utbyggere som har en visjon. Spesielt hvis det også ser ut til at det verken vil berøre naturmangfold, kulturminner eller beboernes daglige liv på nevneverdig uheldig måte. Men det viser seg gang på gang at en tur ut i det virkelige terrenget viser oss at kartet vi har foran oss ikke alltid avslører alle forhold godt nok for oss som ser på det.

Som å se at veien ikke er bred nok til å takle vesentlig økning i trafikken forbi boligene og lekeområdene i et lite nærmiljø. Som å sørge for trygge og forsvarlige forhold for skolebarna på vei til og fra skolen. Som å sørge for at det fortsatt er friområder igjen i nærområdene våre, som å sørge for at ikke hver knaus og hver lille flekk av natur på land skal bygges ned. Som å sørge for at ålegresset og alle planter og dyr i havet fortsatt har livsgrunnlag og gi levelige forhold for fisken.

Nesten alle politikerne sier at de er opptatt av miljøet. Likevel fortsetter de å legge til rette for mer trafikkøkning, tiltak som skaper ytterligere press på en allerede rammet Oslofjord, og nedbygging av naturen.

Man skulle også tro at en utbygging av 80 ferieleiligheter med tilhørende parkeringsplasser vil medføre en trafikkøkning som vil være godt merkbar i et lite nærområde med en smal og kronglete vei. Noen ganger kan man fristes til å mene at trafikktellinger burde gjøres om igjen, særlig når de ser ut til å stride mot enkel matematikk. Det kan da ikke være slik at en betydelig økning i antallet ferieleiligheter og en økning i næringsvirksomheten som krever biltilgang knapt kan merkes i trafikktellingene?

De Grønne vil jobbe for at enkeltmennesker, beboerne i vanlige nærmiljøer, ikke utsettes for unødvendige belastninger i hverdagen. Vi vil arbeide for at tålegrensene for både mennesker og miljø ikke overskrides. Vi mener at vi må verne om de lommene av naturmiljø som fortsatt finnes i nærmiljøene, ikke bare fordi de er verdifulle i seg selv men også fordi de er til glede og rekreasjon for folk flest.

Trygg skolevei for våre små, trygge nærarealer for både små og store samt å etterlate et naturmiljø i balanse og som er bærekraftig for fremtiden er viktige saker for De Grønne.

Vi har lest innspillene i saken som er kommet frem i mediene og vi har lyttet til bekymrede beboere. Politikerne i planutvalget kommer på befaring førstkommende torsdag. Vi i De Grønne ønsker å støtte beboerne på Marnet i saken om utbyggingen på Marnet og vil fremme et forslag om å redusere tiltaket i planutvalget førstkommende torsdag. Nå har vi alle muligheten til å vise at vi mener alvor med å ta vare på natur og ikke bidra til mer trafikkøkning.

Les også

Marnet-utbyggingen: Hvordan kan økt trafikk i miljøgate forsvares?

Les også

Et demokratisk problem i Marnet-saken