Høyskolelektor Arve Negaard har skrevet et interessant og velfundert innlegg i Fredriksstad Blad 25.5.20. Det pekes på at Fredrikstad kommune ikke kan klare minimumskravet til lærere ved alle skoler og samtidig kunne gi forsterkede tiltak i røde soner. Det er en viktig debatt som er blitt satt i gang etter at oppveksutvalget 13.5.20 fattet sitt vedtak om å be kommunedirektøren opprettholde satsingen i levekårsutsatte områder selv om det kanskje i noen tilfeller kan gå på bekostning av lærernormen på skolenivå. Kanskje er det også ulike lovverk som bør veies opp mot hverandre i den forbindelse.

Negaard skriver dog at undertegnede har foreslått at lærernormen bør gjelde på kommunenivå. Dette er ikke helt riktig. Oppvekstutvalget støttet det regjeringsoppnevnte utvalget sin vurdering av at lærernormen ikke bør videreføres (Høring: Ny opplæringslov). Det er dog korrekt at Arbeiderpartiet sentralt per i dag støtter en norm på kommunenivå og ikke skolenivå.

Jorulf Laabak, engasjert og dyktig medlem av oppvekstutvalget, har også et innlegg i dag. Her presenteres den samme, vanlige budsjettbløffen fra partiet Fredrikstad Høyre.

Faktum er:

■ Rammen til oppvekst fra Høyre sammenlignet med Ap og flertallet, er lavere i 2020 og over 10 millioner kroner lavere i 2021.

■ Høyre bruker likevel 31 millioner kroner inneværende år og peker på at «øvrig styrking må finansieres gjennom andre kostnadstiltak i seksjonen».

Jeg spurte gjentatte ganger i Bystyret hva disse «tiltakene» er tenkt være, men jeg venter fortsatt, og har ikke sett noen forslag i etterkant heller.