Svanen vandrer sydgående retning i veibanen, like ved Solli.

Vi oppfordrer alle til å kjøre pent langs denne strekningen.