Litt enkel matematikk til Gunnar Bodahl-Johansen: Fredrikstad SV har 4,5 prosent av stemmene. Vi har to mandater i bystyret. Vi øker i medlemsomfang, og vi doblet oppslutningen fra forrige valg. Det må bety at vi gjør noe riktig. Allikevel er det bare å vedkjenne seg at med den prosentvise oppslutningen vi har, er det begrenset hva vi kan gjøre alene.

Tiden siden valget i høst kan allerede bevise at SV får gjennomslag for politiske saker. Og vet du hvorfor, Gunnar Bodahl-Johansen? Fordi vi sitter i et forpliktende samarbeid med andre partier som gjør at vi får gjennomført politikk. Arbeiderpartiet, som har den desidert største oppslutningen blant de rødgrønne, deler av sine plasser for å bygge et stabilt og godt samarbeid. De har sunket i oppslutning siden forrige valg, ja, og de har gitt mye til oss som har valgt å samarbeide med dem. Det gjør dem og oss bedre.

Kanskje mener Bodahl-Johansen at politikken foregår først og fremst ved å rasle med sablene i avisenes spalter.

Hadde vi valgt å sitte utenfor posisjon hadde vi IKKE:

■ Hatt nestledervervet i oppvekstutvalget
■ Hatt nestledervervet i administrasjonsutvalget
■ Hatt plass i rådgivende utvalg for mangfold og inkludering
■ Fått vedtatt vårt forslag om å etablere en universell utformet lekeplass (da vi ikke har plass i teknisk utvalg, men takket være godt samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, fikk vi det til)
■ Fått vedtatt å opprette mangfoldsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler, etter forslag fra vår ungdomsrepresentant i styret
■ Fått innført en fireårig opptrapping av å ikke inntektsberegne barnetrygd for mennesker som mottar sosialstønad
■ Fått innført forsøksordning om leksefri skole
■ Fått Fredrikstad som pilotkommune for en hovedavtale mellom Elevorganisasjonen og kommunen for å øke grunnskoleelevers medvirkning i skolehverdagen
■ Fått mulighet til å be administrasjonen utrede en ambulerende skolehelsetjeneste

... for å nevne eksempler på noe som er gjort siden valget i høst.

Vi er bundet til å styre etter en samarbeidsplattform hvor alle de seks rødgrønne partienes politikk er likevektet. Nei, så fremkommer det ikke alltid i mediene hvem som står bak hvert enkelte forslag, særlig ikke når det må fremmes i formannskapet av andre enn oss, siden vi ikke har plass der. Men fordi vi har rause samarbeidspartnere, tar de gjerne våre saker med seg dit. Det er sånn et godt samarbeid fungerer.

Det betyr ikke at vi ikke tør å si fra dersom vi mener det er behov for det. Vi taler Arbeiderpartiet midt imot når det gjelder saker vi er uenig om. Det nyligste eksempelet er fra forrige bystyremøte da vi fremmet en interpellasjon om å tilslutte oss oppropet om å evakuere barn fra Moria. Den interpellasjonen ønsket ikke Arbeiderpartiet å ha på sakskartet, men vi fremmet den allikevel.

Les også

Ny allianse i lokalpolitikken: Norge må ta sitt ansvar – evakuer barna fra Moria nå

Bodahl-Johansen, som selv har bakgrunn fra Høyre, burde holde seg for god til å anta at vi sitter som haleheng til noen. Da vet han rett og slett ikke hva han snakker om. To av oss som signerer dette innlegget er nye i politikken, en av oss har lang erfaring. Felles for oss alle? Vi har meldt oss inn i et parti fordi vi ønsker å gjøre en forskjell, vi har klatret opp til listetoppen og blitt stemt inn av velgere som tror på oss og den politikken vi står for.

Da er det vår plikt å gjøre det som står i vår makt for å sørge for at mest mulig av den politikken blir gjennomført. Og har man 4,5 prosent oppslutning er det klart at mest kan bli gjort ved å samarbeide på likeverdige premisser. Makten i pennen er stor. Man kan mene mangt og mye som skribent i en avis. Det er enkelt. Men som politiker i et forpliktende og styrende samarbeid med flere partier må man ta ansvar. Det tar vi.

Kanskje mener Bodahl-Johansen at politikken foregår først og fremst ved å rasle med sablene i avisenes spalter, men vi er mer opptatt av å få ting vedtatt i kommunens politiske organer. Så kan man mene mye og mangt i spaltene, men det fører ikke til flertall for ens politikk. Samarbeid fører til flertall.