I Fredriksstad Blad for tirsdag 04.09 presenterer Camilla Eidsvoll sammen med Silje Waters og Helga Aakre en skryteliste over alle de gode saker SV har fått gjennomslag for i sitt samarbeid med Arbeiderpartiet. Det de imidlertid ikke omtaler, er to saker som viser hvordan SV sitter i Arbeiderpartiets favntak.

De tre omtaler ikke saken om Gressvik-området hvor de støtter opp under Arbeiderpartiets plan om bygging av en rekke blokker som vil ødelegge utsikten for den lavhusbebyggelsen som blir liggende bak blokkene. Det er lite grunn til at SVs tradisjonelle velgergrunnlag vil være de som står først i kjøpskøen når de nye leilighetene skal selges.

I tillegg vil en omfattende boligutbygging sette flere industriarbeidsplasser i fare samtidig som den miljømessige verdi av en levende småindustri risikerer å falle bort. Småindustri lang elva er noe av det som har gitt Fredrikstad sitt særpreg. Men pytt pytt, det er jo bare industriarbeidsplasser.

Like ille er det at deres parti ved sin støtte til Arbeiderpartiet også har bidratt til å få stoppet et forslag i formannskapet om å be kommunerevisjonen å finne ut hvor det er blitt av de ca. 520 millioner som er forsvunnet fra FEAS. Et forslag som ordføreren aktivt har motarbeidet. Dette er penger som kunne ha gitt et godt bidrag til å styrke en eldreomsorg som sliter på grunn av mangler på ressurser.

Det er et gammelt ord som sier; «Man biter ikke den hånden som gir en mat». Det gjør heller ikke Aps pudler.