Det bygges og planlegges mange nye boliger i Fredrikstad. Prisene skyter i taket. Flere og flere står igjen utenfor boligmarkedet, og må ofte leie til en høy pris.

SV har i lang tid påpekt at det fins løsninger i boligpolitikken som kan bidra til å finne ut av flere av de utfordringene mange har i boligmarkedet.

Kommunen bygger i utgangspunktet ikke selv boliger. Det er synd, selv om de nå ser ut til å gå i samarbeid med en av utbyggerne. Kommunen kan løse dette og sørge for at flere kan eie og komme inn på markedet. Mangfoldet kan øke i de forskjellige boligprosjektene, noe vi vet øker både trivselen og mangfoldet.

Oppskriften er for så vidt enkel. Den er utprøvd i blant annet Reykjavik over mange år og er en suksess.

Når en utbygger søker om å bygge, legger kommunen inn noen forutsetninger:

1. Det skal være forskjellige størrelser i boligmassen, slik at både enslige, barnefamilier etc. kan bo der.

2. Kommunen kjøper ti prosent av leilighetene i prosjektet og inngår gode (lovlige) utbyggingsavtaler med utbygger (barnehager, skole, etc.).

3. De leilighetene kommunen eier, leier de ut og inngår da avtale om leie til eie på deler av leilighetene og leier ut de resterende til selvkost.

Med denne løsningen unngår man at mange står utenfor boligmarkedet. Man unngår bolighaier som leier ut dårlige og dyre leiligheter og sist, men ikke minst unngår man opphopinger av en bestemt gruppe i boligprosjektene.

Forskning viser at helse, trivsel og opplevelsen av tilhørighet øker jo mer mangfold av mennesker som bor i samme boligkompleks.

SV har løsningen. For de mange og ikke for de få.