Å være styringsdyktig og ta ansvar er ikke det samme som å stå støtt på ens egen mening når det kommer innspill som er av så stor betydning som dem vi har sett i saken om Marnet. Under behandling i planutvalget (SV sitter ikke der), ble det sagt av et medlem at «å ikke komme inn i høringsrunden er en svakhet ved innspillene.» Det er det virkelig ikke, da er det kommunens høringsprosesser som er svake, ikke innbyggere som engasjerer seg.

De rødgrønne har en samarbeidsplattform som er signert, og som er vedtatt av bystyret gjennom handlingsplanen.

I ett av tre hovedinnsatsområder i plattformen står følgende: Klimaendringene og redusert naturmangfold krever umiddelbare og kraftfulle tiltak.

Bildeserie

Befaring Marnet Marine Park

Videre står det at vi skal arbeide for å styrke kunnskapen om naturmangfoldet i kommunen. Da kan vi ikke vedta et storstilt utbyggingsprosjekt uten å vite hvilken påvirkning det har for omkringliggende natur, som til og med er blitt kjøpt opp av utbygger. Og hvorfor det, kan man undre seg?

Det står videre i plattformen at vi skal etablere tiltak for å øke det biologiske mangfoldet og etablere flere blomsterenger.

Da hjelper det ikke å vedta å fjerne blomsterenger for å anlegge asfalt og parkeringsplass.

Videre står det at vi skal håndheve allemannsretten og sikre fri ferdsel.

Da er det snodig å ha så mange leiligheter så tett til sjøen. Hvordan vil det bidra til å sikre fri ferdsel? Og hvem vil bo i disse boligene? Hvem har råd til noe sånt? Det er ikke allemannskollegiet, det er sikkert. Det vil være for dem med tykke lommebøker.

Hele kommuneplanen er tuftet på tre bærekraftsmål og det ene heter miljømessig bærekraft. Da må vi ta vår egen kommuneplan på alvor.

Man sier at det har tatt lang tid å få denne saken på plass. Det er en usynlig tid i den tiden det har tatt for naturen å bli det den er i dag. For svabergene til å få sin form, gjennom tusenvis av år med erosjoner og værpåvirkning. For biotopen verneskogen til å være akkurat slik den er. Naturen er ikke som et hus, som kan rives ned og bygges opp. Er den ødelagt, så er den ødelagt.

I vurdering for å få konsekvensutredning vurderes det som ikke relevant at det finnes sårbare arter i umiddelbar nærhet til utbyggingsområdet. Vet man hvilke konsekvenser det vil få for dem? Vet man det, eller bare antar man?

Et krav for konsekvensutredning er også at hvis det er vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet og naturens tålegrense.

Oslofjorden dør, as we speak, og det har begynt å skje i større omfang de seneste årene, og nå skal det anlegges 120 båtplasser.

Vi må slutte å narre oss selv til å tro at alle utbyggere er antropologer med blødende hjerter for samfunnet vårt. Når man vil anlegge 80 ferieboliger rett ved vannkanten i et av byens vakreste naturområder, da er det fordi man vil tjene penger. Så enkelt er det. Så vår sak må være å ta ansvar for innbyggerne, og ikke bare for utbyggerne.

Det er kostnader knyttet til å gjøre endringer nå, ja, men utbyggerne skal nok tjene penger, ikke vær redde for det.

Vi mener at å stemme for en nedskalering viser at vi nettopp er styringsdyktige, at vi tar ansvar, men at vi tar ansvar på vegne av naturen, det biologiske mangfoldet, den døende Oslofjorden og ikke minst innbyggerne. Det er lov å trykke på pauseknappen, selv om det er sent i en prosess, og vise at vi er styringsdyktige overfor det rundt oss som er aller mest sårbart, nemlig naturen.

PS: Uansett hvor uenige man er, ønsker vi også her en debatt hvor man ikke går til personangrep. Det skjer litt for ofte, og det er synd for det politiske ordskiftet.

Les også

Marnet-saken: Noe er råttent i Fredrikstad

Les også

Svar til beboerne på Marnet – vi hører dere!