Det nærmer seg valg. Det er mindre enn 40 dager igjen til stemmene skal telles opp. Vi vet at det betyr noe hvem man stemmer på. Vi vet at hver eneste stemme teller. Vi vet også at en stemme til Fredrikstad SV er en stemme til en helhetlig rød og grønn politikk for de mange, ikke for de få på toppen.

Valgprogrammet vårt er ferdigtrykket. Det er fylt med omfattende og spennende tiltak for hvor vi ønsker å føre Fredrikstad videre, og all vår politikk de neste fire årene vil være tuftet på fire hovedpilarer:

1) Velferd uten profitt

Dette har vært blant SVs kjernesaker i mange år. Vi vil si nei til kommersialisering og unødig privatisering av kommunens tjenester – og vi sier ja til skikkelige arbeidsforhold. Velferd skal tjene folk, ikke penger. Mennesker, ikke markeder. Alle ressursene som bevilges til fellesskapet skal gå til fellesskapet.

2) Et godt arbeidsliv

Det skal være nok folk på jobb for å kunne ivareta barn og pleietrengende. Fredrikstad SV vil ha økt bemanning og hele og faste stillinger. Fredrikstad kommune er allerede førende i arbeidet med hele stillinger, gjennom prosjektet «Prekesjappe». Men godt arbeid handler også om dem som mottar tjenestene. Derfor vil vi kjempe for å innføre tillitsreformen. Den innebærer at ansatte får mer tid, tillit og mulighet til å utøve faglig skjønn som er tilpasset brukeren, enten det er en pasient med demens eller en elev på skolen. Vi ønsker ikke at de som jobber med mennesker skal overstyres av rapportering og målstyring. Unødig testing og måling må fjernes, slik at man har mer tid til menneskene man jobber for.Oslo har allerede gjort det i enkelte bydeler, og til stor suksess. 3) Fremtiden skapes nå

3) Fremtiden skapes nå

Vi må ta vare på kloden vår. Klima- og miljøutfordringer må imøtekommes med innovative og fremtidsrettede løsninger. Vi i Fredrikstad SV vil at alle tar sin del av ansvaret for den verdenen vi skal etterlate til barna våre. Hverken Fredrikstad eller Norge kan dra lasset alene, men alle er nødt til å bidra. Derfor må det et kollektivt politisk og folkelig samarbeid til for å gjøre den lille lokale verdensbyen vår, og den store globale jorden vår, til et godt og grønt sted for alle. SV er det eneste ordentlige røde og grønne partiet.

Det innebærer at vi ikke ønsker at de som har minst skal ta støyten for klimaproblemene. Derfor vil vi ha en solidarisk og rettferdig klimapolitikk som ikke går utover menneskene som allerede har minst. Vi ønsker ikke bare å kutte oss ut av klimakrisen, men bygge oss ut av den. Derfor har SV nasjonalt nylig lansert «Grønn New Deal», som er en omfattende plan for hvordan vi skal kunne leve etter oljen. (Ønsker man å høre mer om denne, kan dere komme til sentrum 10. august hvor nestleder og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes vil være til stede på vår gatefest!)

4) Fredrikstad for og med alle

Vi vil ha et Fredrikstad for og med alle. Vi vil ikke akseptere at mennesker hetses, trues, sjikaneres eller trakasseres. Fredrikstad er en liten verdensby med plass til alle, uavhengig av alder, nasjonalitet, bakgrunn, livssyn, legning, kjønn og interesser. Fredrikstad SV ønsker en sunn og åpen samfunnsdebatt hvor ingen skal trues til stillhet. Alle skal føle seg trygge når de går i Fredrikstads gater, og vi skal legge til rette for at alle, uansett personlig utfordring, skal kunne være aktive samfunnsborgere.

Derfor ønsker vi å styrke folkedeltakelsen i politiske spørsmål og ha et mer deltagende demokrati, gjennom offentlige møteplasser, åpne møter og økt medvirkning. Politikere er ombudspersoner som skal tjene folkets interesser, ikke våre egne. Vi vil lytte og imøtekomme og tale saker for dem som ikke kan gjøre det selv. Og vi har alltid en åpen dør.

Man finner nok ingen partier man er hundre prosent enig med når man skal stemme, men enten du stemmer med hodet eller hjertet, husk at et samfunn kun har det så godt som den som har det dårligst, og at vi sammen kan gjøre Fredrikstad til et godt sted for alle. Det aller viktigste, enten du tenker at du vil stemme på oss i SV eller ikke, er å faktisk stemme. Demokratiet vårt må ivaretas! Godt valg!