Vi trenger en ny regjering som er villig til å gi kommunene pengene de faktisk trenger for å sikre gode og trygge lokalsamfunn over hele landet. Det har vi ikke nå. Vi skal bygge Østfold for å minske forskjeller og hindre sentralisering. Med SVs budsjettforslag på Stortinget i år ville Sarpsborg fått 100 millioner mer. Det tilsvarer for eksempel omtrent 166 flere helsefagarbeidere til velferdstjenestene våre.

SV er det partiet på Stortinget som vil gi Fredrikstad kommune mest i økte inntekter. Vi vil sikre at kommunene er i stand til å gi gode velferdstjenester innenfor helse, omsorg, skole og barnevern. Vi vil ha nærhet til tjenestene og livskraftige lokalsamfunn. I Stortinget har derfor SV foreslått ti milliarder mer enn det regjeringa hadde i sitt forslag.

Vårens streiker er et godt eksempel på hvorfor kommunene trenger mer penger. Streikene har vist at det ikke er nok folk på jobb, og at den kompetansen vi trenger mer av, ikke verdsettes høyt nok. De andre partiene kan umulig ha forstått alvoret verken i streiken i kommunene, eller i alle advarslene om at det er for få på jobb, både i omsorg og helse, skoler og barnevern i kommunene.

Allerede nå ser vi et skrikende behov for flere lærere, omsorgsarbeidere og sykepleiere. Disse gruppene får lønn av kommunen de jobber i. Da må selvfølgelig kommunene ha nok penger til å gi disse samfunnskritiske gruppene et nødvendig lønnsløft. Vi trenger flere lærere og rom til variert og praktisk læring i skolene. Barnehagene trenger flere faglærte ansatte og tilstrekkelig med folk på jobb.

Maksprisen på barnehagen må ned. Barn som opplever omsorgssvikt må møte et barnevern som har tid og kompetanse til å se og hjelpe dem. Alt dette koster penger som regjeringen ikke er villig til å betale. De vil heller gi bort titalls milliarder i skattekutt til de aller rikeste.

Det er ikke overraskende at regjeringa ikke ser alvoret, men det er verdt å merke seg at også Ap og Sp har langt lavere ambisjoner i sine budsjettforslag. For Fredrikstad kommune så ville det økte tilskuddet bli 46 millioner med Senterpartiets forslag, men med SVs forslag ville Fredrikstad kommune fått 100 millioner mer. I Stortinget har SV foreslått ti milliarder mer enn det regjeringa hadde i sitt forslag, hvorav 6,5 milliarder ekstra går til kommunene og 3,5 milliarder går til fylkeskommunene. Hva forklarer forskjellen? Jo, SV er villige til å gå lengre i å omfordele mer over skatteseddelen fra de få toppen, til velferd for de mange.

Med SVs forslag hadde kommunene faktisk ha råd å gi folk det de trenger. Til å sikre nok kvalifiserte lærere til å kunne gi tilpasset opplæring og tid nok til alle elever og oppgaver i skolen. Kommunene ville også kunne ansatte nok helsefagarbeidere, helsesykepleiere, psykologer, sykepleiere og hjelpepleiere – de yrkesgruppene som må til for å sikre et fullgodt helsevesen, rehabilitering, omsorgstjenester og eldreomsorg.

SV vil gi kommunene nok penger til at de kan bygge gode og trygge lokalsamfunn og vil jobbe for at vi får med de andre rødgrønne partiene på å sikre velferden over hele landet. Det er ikke valgflesk, men en ærlig fordelingssak. For de mange, ikke de få på toppen.