Gå til sidens hovedinnhold

SV – en garantist for heltidsstillinger?

«SV i regjering mislyktes i årene 2005-2013. Hvordan vil Østfold SV foreslå å løse dette nå?»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SVs førstekandidat i Østfold Øvstegård har et innlegg om retten til heltidsstilling. Det er ikke vanskelig å være enig med ham i at det burde være normen for dem som ønsker heltidsstilling. Problemstillingen er ikke ny, og SV satt åtte år i regjering med samme kunnskap og mål, uten å får gjort noe med problemet.

Mange ufrivillig deltidsarbeidende jobber i helsesektoren, og altså i offentlige virksomheter. Man skulle jo tro at det hadde vært mulig å få løst dette ved at staten som eier stilte krav til sine helseforetak, og kanskje også ved bruk av innretning av overføringer til fylkeskommuner og kommuner.

Dette ble ikke gjort, og skyldes nok at problemet er litt mer sammensatt enn det partiprogrammene gir uttrykk for. Dette er ofte virksomheter som må ha døgnbemanning, og kravene til arbeidstidens lengde og turnuser gjør det vanskelig å få vaktkabalene til å gå opp. Det er ikke nok ansatte til å fylle opp alle kvelds- og nattevaktene med, og da må arbeidsgiver ty til deltidsstillinger.

Dersom partene i arbeidslivet la bedre til rette for det, med lengre vakter og tilsvarende mer fri/avspasering, ville det antakelig være lettere å få til heltidsstillinger. SV i regjering mislyktes i årene 2005-2013. Hvordan vil Østfold SV foreslå å løse dette nå?

Kommentarer til denne saken