Med verdens demokratier på tilbaketog er desto viktigere at verdens demokratier står sammen og være klare på at ingen autoritære krefter skal kunne splitte oss.

Som vi har sett i det siste er det autoritære stater som ønsker å sette grenser for europeisk suverenitet. Nylig mobiliserte Russland over 100.000 soldater og utallige stridsvogner, samt andre militærkjøretøy, mot deres vestlige grense. Samtidig stilte de krav til vesten som en forutsetning for å demobilisere. Dette er noe vi som fredelige demokratier ikke kan godta og må respondere på.

Som et klart svar på aggresjon fra øst har blant annet Joe Biden advart president Putin om at et angrep på Ukraina vil bety alvorlige sanksjoner mot Russland uten at trykket mot Ukraina har blitt lettet.

Det er for meg da veldig rart at EU fortsatt vil bygge en gassledning fra Russland og inn i det europeiske markedet for profittens skyld selv om Russland med den andre armen truer med et angrep.

Skal trenden med autoritære staters fremmarsj snus må vi heller se innover i Europa og se etter om vi egentlig trenger å handle med land vi egentlig ikke har noe til felles med.

Tiden for å virkelig sette grenser for autoritære stater og styrke de på mange måter, sårbare demokratiene er inne. Dette for å bevise at det er demokratier som kan stå sammen i krisetider uten at det splitter oss.