Styreleder Sandmæl i FEAS: Et forsøk på oppklaring

Fredrikstad Energi forbedret driften med 40 millioner i fjor. – Styret har derfor anbefalt at det tas en ny vurdering etter sommeren om mulig utbytte for 2019, opplyser Sandmæl.

Fredrikstad Energi forbedret driften med 40 millioner i fjor. – Styret har derfor anbefalt at det tas en ny vurdering etter sommeren om mulig utbytte for 2019, opplyser Sandmæl. Foto:

Av

– Jeg ser nå at detaljene knyttet til utbetalinger av styrehonorarene kunne vært ytterligere spesifisert i årsrapporten til Norgesnett, skriver Hilde Sandmæl. Hver av de eksterne styremedlemmene fikk 80.000 kroner i 2019.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bjørndal og Julsen har etterlyst ytterligere svar fra meg som styreleder i Fredrikstad Energi. Noe er enkelt å svare ut konkret, men det er også slik at vi åpenbart har ulike oppfatninger. Slik jeg forstår Bjørndal og Julsen mener de at årlig driftsresultat i Norgesnett burde gå direkte som utbytte til eiere. Det vil ikke være riktig.

Et driftsresultat viser den underliggende lønnsomheten i selskapet, men det er ikke det samme som endelig resultat. Etter driftsresultatet må vi trekke fra finansposter og skatt for å komme til det endelige resultatet. Når vi vurderer utbytte går vi gjennom resultatet og likviditeten i selskapet, men også behov for investeringer, den finansielle strukturen og soliditeten til selskapet.

Norgesnett inngår i konsernet Fredrikstad Energi. Det gir både fordeler og ansvar. I 2019 hadde konsernet totalt sett en forbedring i driften på 40 millioner sammenlignet med 2018. Driftsresultatet etter avskrivninger er 79 millioner. Finanskostnadene var i 2019 på 52 millioner, det meste av dette er rentekostnader. Legger vi til litt andre finansposter og skatt sitter vi igjen med et resultat for konsernet som helhet på 34 millioner.

Pandemien vi står i gir usikkerhet, blant annet i finansmarkeder og for forbruksmønsteret.

Isolert sett kunne det ha blitt tildelt våre eiere som utbytte, men tiden vi nå er inne i er preget av usikkerhet. Styret har derfor anbefalt at det tas en ny vurdering etter sommeren om mulig utbytte for 2019. I den spesielle situasjonen som nå eksisterer har mange andre selskaper valgt samme løsning.

Prinsippene vi følger for ansvarlig drift og utbytte ligger fast, og er i all hovedsak de samme som vi alltid har fulgt. Vi beskriver alle disponeringer i årsrapportene. Rapporten kan enkelt lastes ned fra vår nettside. Rapporten forteller både om omfanget og detaljene i virksomheten Fredrikstad Energi. Her ligger også beretning fra revisor. PWC er uavhengig part som gir attest på at årsregnskapet stemmer.

I 2018 gikk eierne inn med 100 millioner kroner i et ansvarlig lån, og dette inngår i selskapets egenkapital som totalt er på 843 millioner. På det ansvarlige lånet betaler vi renter til eierne hvert år. Disse rentene likestilles med utbytte.

Som jeg beskrev i mitt forrige innlegg er Norgesnett organisert som et eget selskap i likhet med Smart Energi og Maik. Selvstendige selskaper har selvstendige styrer. I Norgesnett er det tre eksterne styremedlemmer som får et årlig honorar på 80.000 hver. Honorar til styreleder er satt til 120.000. Konsernsjef er styreleder i alle de tre datterselskapene. Han får ikke utbetalt styrehonoraret personlig, dette betales til Fredrikstad Energi AS. Vi kan se på dette som en administrasjonskostnad til morselskapet.

Jeg ser nå at detaljene knyttet til utbetalinger av styrehonorarene kunne vært ytterligere spesifisert i årsrapporten til Norgesnett. Det tar vi med oss til neste gang. På samme måte som våre lønninger, er styrehonorarene på linje med selskaper det er naturlig å sammenligne oss med.

En årsrapport kommer også innom hendelser og perspektiver utover året som er gått. Pandemien vi står i gir usikkerhet, blant annet i finansmarkeder og for forbruksmønsteret. Vi har også lagt bak oss en ganske varm vinter, som gir lavere volum i nettselskapet og dermed lavere inntekter. Det vil alltid være eksterne faktorer vi ikke kan påvirke. Det vi kan påvirke, er å drive vår virksomhet så godt og effektivt vi kan. Det skal vi fortsette med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.