170.000 studenter kan se frem til ekstrautbetalingen. Dette er første trinn i en opptrapping til 11 måneder med utdanningsstøtte.

Gradvis opptrapping

Stortinget vedtok i fjor en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder.

Opptrappingen skal skje over fire år, og i år får studentene penger for én ekstra uke.

– Utbetalingen på rundt 2.600 kroner kommer 15. juni og utgjør en fjerdedel av basisstøtten som studenter får i måneden, opplyser Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen, i en pressemelding.

- Søk tidlig

Det er fulltidsstudenter i høyere utdanning eller fagskoleutdanning som får denne ekstrabevilgningen. For dem som avslutter utdanningen i an annen måned enn juni, kan utbetalingen skje på andre tidspunkt gjennom året.

Studenter som har studieplass til høsten, kan nå søke om stipend og lån fra Lånekassen for neste undervisningsår.

- Det er lurt å søke tidlig for å få pengene til studiestart, fremholder Marianne  Andressen.