Dagens innreisekarantene medfører at studenter og elever fra Sverige og Finland ikke får gått på skole i Norge, i alt gjelder dette blant annet 30 studenter på Høgskolen i Østfold og et par elever på videregående.

Da er det godt med en handlekraftig regjering og statsråd for høyere utdanning, Henrik Aasheim. Nå endres reglene slik at studenter og elever som dagpendler fra Sverige eller Finland får unntak fra innreisekarantene (dette gjelder altså for å gå på skole, ikke fritid).

Endringen betyr at studenter eller elever som bor i Sverige eller Finland, men som dagpendler til en norsk utdanningsinstitusjon slipper karantene for å gå på skolen, men de må teste seg for Covid-19 minst hver syvende dag. Organisering og finansiering av testing er det utdanningsinstitusjonen eller skoleeier som må stå for. Konsekvensene av at et fåtall elever og studenter ikke får komme på skolen i Norge kan i ytterste konsekvens bety at de dropper ut. Det er ingen god løsning hverken for den enkelte eller for samfunnet.

Nå endres forskriften, hvilket betyr at elever på videregående skole og studenter som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Norge og Finland, er unntatt fra innreisekarantene i skole- eller studietiden og under reise til og fra bosted og skole- eller studiested, dersom de oppfyller kravene til testeregime. Vi har flere av disse som er berørt av dette på Høgskolen i Østfold.

Mette Johansson, bosatt i Strømstad, sa det direkte i NRK:

– Jeg sa opp min åtte til fire-jobb for å studere. Høgskolen er min arbeidsplass nå. Hvis dette fortsetter til årsskiftet, så er det ødeleggende.

Utdanningsinstitusjonen eller skoleeieren i Norge er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.