I den utfordrende tiden vi nå står i, er det viktig at vi som politikere står samlet, noe som skaper økt trygghet og skaper tillit. De Grønne undrer seg over Pensjonistpartiets valg av retorikk under denne krisen.

Tillit og trygghet skapes av samlende ledere og politikere. Det er nøkkelen til å skape motivasjon i befolkningen til å være med på den kollektive dugnaden for å forebygge smitte. Gjør man derimot det motsatte med å polarisere, splitte og uttrykke mistillit, kan befolkningen snu ryggen til fellesskapet og kun tenke på seg og sitt. Vi i De Grønne undrer oss derfor over Pensjonistpartiets valg av å gjøre det sistnevnte.

De Grønne har full tillit til kommunens arbeid mot koronasmitte. Vi følger nøye med på utviklingen i byen vår. Kommunedirektørens innlegg oppsummerte nylig de tiltakene som er gjort og den beredskapen vi har for fremtiden. Vårt kommuneapparat har igjen vist at de evner å handle klokt når vi har utfordrende tider i vente.

Vi i De Grønne har stor tillit til grundige faglige vurderinger når vi som politikere skal ta beslutninger. Dette oppfordrer vi også Pensjonistpartiet til å etterfølge.

Vi kan betrygge Pensjonistpartiet med at vi skal fortsette å lytte til befolkningen vi representerer. Vi har stor forståelse for at enkeltmennesker kan bli bekymret for noen av valgene som gjøres, men da er det viktig at vi politikere stiller de gode spørsmålene og lytter til svarene, fremfor kun å kritisere.

Generelt har befolkningen stor tillit til fagmiljøene, som også mange politikere har. Dette er spesielt viktig i krisetider som denne vi er i nå, men også den voksende klimakrisen vi står i. En detaljstyring som Pensjonistpartiet prøver å dreie politikken mot, uten faglig forankring, er svært uheldig og vil sannsynligvis redusere kvaliteten på driften i kommunen.

Fagmiljøene er de eneste kvalifiserte til å vurdere faglige spørsmål. De Grønnes politikk er sterkt knyttet opp mot at kunnskap er et grunnleggende element i all beslutningstaking. Jeg vil dermed anbefale Pensjonistpartiet på det sterkeste å overlate de faglige vurderingene til de som faktisk er kvalifisert til å gjøre de.

De grønne ser frem til fremtidige diskusjoner og debatter med Pensjonistpartiet i et fortsatt sunt politisk klima.