Jeg takker for raskt svar på min opplevelse med Vy6 – Hvalerekspressen. Der svares det: «Siden du valgte å bytte avgang bortfalt rabatten, og du betalte derfor full pris.» Som kunde bør man altså ikke skifte mening når det gjelder bussreiser. Det koster. Jeg hadde betalt honnørbillett med 139 kroner til 17.00-bussen. Bussen som gikk en time tidligere, og som jeg altså benyttet meg av, hadde en honnørpris på 145 kroner.

Jeg hadde ikke billett til 16.00-bussen, og måtte følgelig kjøpe ny billett. At jeg ikke fortrengte noen, synes uinteressant. Men jeg var fortsatt kvalifisert for honnørbillett, skulle jeg tro. Altså burde jeg i så fall vært avkrevd differansen mellom de to avgangstidene, hvilket var seks kroner.

Uansett: Jeg må bare få gjenta at slike regler som man her opererer med, er bortenfor all sunn fornuft. Hvor finnes hjemmelen for slike regler? Er det plass på bussen, så la for all del kunden få bli med uten ekstrabetaling. Meg fattes intet, som skrevet står.