Kjeppingene er en øygruppe på innsiden av Kirkøy, som er et populært utfartssted for båtfolk fra både Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Saken nå gjelder Vestre Kjeppingen, hvor Oslofjordens Friluftsråd vil oppføre en ny brygge for at det skal bli lettere for båtfolk å komme i land.

– Det er greit å komme i land for folk som er gode til bens. Men blant båtfolk er det ikke alle som er så kjappe på foten lenger, sier Kjetil Johannessen i Oslofjordens Friluftsråd.

Finner ingen søknad

Ifølge Oslofjordens Friluftsråd har det tidligere vært en såkalt Tønsbergbrygge på stedet.

– Bolteøynene der den tidligere brygga var forankret på land, eksisterer fremdeles, ifølge OF.

Oslofjordens Friluftsråd mener derfor at byggesaken dreier seg om reetablering av en tidligere brygge, på akkurat samme sted.

Dette er vesentlig, fordi det normalt er enklere å få gjenoppbygge noe enn å oppføre et helt nytt tiltak.

Forskjellige måter å se saken på

Men Hvaler kommune er ikke uten videre enig i argumentasjonen fra Oslofjordens Friluftsråd.

– Tiltaket er å anse som en nyetablering med bakgrunn i at tidligere eksisterende brygge ikke har vært omsøkt, basert på kommunens fysiske og digitale arkiver, skriver rådmannens saksbehandler.

– Vi tar ikke stilling til om den gamle brygga er lovlig oppført, skriver Viken fylkeskommune, som er høringsinstans.

Statsforvalteren velger å være et par hakk mer konkret.

– Av historiske flyfoto ser det ikke ut til å ha vært en brygge på stedet på mange år. Selv om det finnes rester etter en tidligere Tønsbergbrygge, må søknaden, etter vår mening, behandles som oppføring av en ny brygge, sier Statsforvalteren.

Og noen ny brygge mener Statsforvalteren ikke at det er behov for. Derfor vender Statsforvalteren tommelen ned.

– Slike saker ble behandlet muntlig

Men Kjetil Johannessen i Oslofjordens Friluftsråd avviser alle antydninger om at Oslofjordens Friluftsråd i sin tid har bygget en brygge uten å søke. Han har en historie å fortelle om hvordan det foregikk på Hvaler for noen tiår siden:

– Vi har snakket med en tidligere medarbeider i Oslofjordens Friluftsråd. Det viser seg at det var en lokal friluftsnemnd som jobbet med tiltak som småbrygger og utedoer på friluftsområdene i 60 og 70-årene. Nemnda besto av rådmannen på Hvaler, en representant for Oslofjordens Friluftsråd og en person til. De behandlet sakene muntlig. Men skulle det finnes noen referater, er det naturlig å tro at de ligger i Hvaler kommunes arkiver, parerer Kjetil Johannessen.

Han mener derfor at Hvaler kommune nødvendigvis har vært en aktiv part i å tillate brygga som det i ettertid ikke er funnet noen dokumentasjon på.

– I ettertid er det veldig vanskelig å vite hva som er sagt på møter og befaringer i friluftsnemnda. Men Oslofjordens Friluftsråd har ikke for vane å bygge noe som er ulovlig, sier Johannessen.

Kommer ikke til å klage på vedtaket

Ifølge Johannessen ser ikke Oslofjordens Friluftsråd noen god grunn til å klage på Hvaler kommunes vedtak, som i stor grad er basert på Statsforvalterens vurderinger.

– Argumentet for brygga er det blir lettere å komme i land. Argumentet den andre veien er at en slik brygge er et fremmedelement på svaberget. Her har Statsforvalteren uttalt seg veldig tydelig, så vi ser ingen grunn til å klage, sier Johannessen.

Statsforvalteren mener utgangspunktet bør være at nye brygger kun tillates innenfor områder som er avsatt til formålet i en overordnet plan.

– Et unntak kan være i de tilfeller hvor man er avhengig av en sikker atkomst til bolig- eller hytteeiendommer. På Vestre Kjeppingen er det ingen hytter, og vi kan dermed ikke se at det er nødvendig med en bryggeløsning, skriver Statsforvalteren.

... men greit med ny brygge på naboøya

På Østre Kjeppingen ser det derimot ut til å komme på plass en god bryggeløsning. Der er situasjonen enn helt annen, fordi det allerede finnes en rusten og dårlig brygge.

– Vi vil ikke ha noen innvendinger til en dispensasjon for utbytting av eksisterende Tønsbergbrygge på Østre Kjeppingen med en ny brygge, skriver Statsforvalteren.

I Oslofjordens Friluftsråd venter man spent på Hvaler kommunes endelige avgjørelse på Østre Kjeppingen.