Gå til sidens hovedinnhold

Turer i marka og langs vannet er en av våre viktigste kilder til god fysisk og psykisk helse.

Allemannsretten er en sentral del av kulturarven vår, og en forutsetning for friluftslivet i Norge.

Koronakrisen har for alvor minnet oss om at tilgang til naturen betyr mye for folks livskvalitet.

Samtidig dukker det stadig opp ulike interessekonflikter knyttet til bruk av naturen. Nedbygging, forsøpling og slitasje på populære utfartssteder er bare noen av mange utfordringer.

Hvordan ivaretas retten til fri ferdsel når naturen presses fra stadig flere hold?

Og hvordan står det til i strandsonen i Fredrikstad?

Strandsone under press – én av fire opplever stengsler langs vannet

På bare ett år har Fredrikstads befolkning fått 64 dekar mindre tilgjengelig strandsoneareal å hente rekreasjon fra. Stengsler og hindringer øker. Det bekymrer Kjetil Johannessen i Oslofjorden friluftsråd.

Artikkelen er over 2 år gammel
For abonnenter