Strålevernet gir lov til å pumpe deponivann ut i bekk

Borge deponi er ett skritt nærmere å få pumpe renset vann ut i Moumbekken. Men fortsatt er ikke den endelige tillatelsen på plass.